Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij

  Kapitał ludzki     UE 

tekst

 

Biuletyn informacji publicznej

biuletyn informacji publicznej

Rzecznik Praw Ucznia

 Rzecznik Praw Ucznia
w Szkole Podstawowej nr 21 w Zespole Edukacyjnym nr 3
w Zielonej Górze

Rzecznik Praw Ucznia to osoba obdarzona wielkim zaufaniem ze strony uczniów, gdyż jest on obrońcą ich praw. Do podstawowych zadań rzecznika należy między innymi: kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia, gromadzenia dokumentacji o przypadkach łamania jego praw, uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły.
Rzecznik stoi na straży praw ucznia określonych w Statucie Zespołu, WO, Konwencji o prawach dziecka. Rzecznik nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych.

 

Drodzy Uczniowie!

Mam nadzieję, że w naszej szkole czujecie się bezpiecznie i zawsze będziecie mieli poczucie, że Wasze prawa są szanowane i przestrzegane. Przypominam jednocześnie, że obowiązującym dokumentem w szkole jest Statut, w którym wyszczególniono prawa i obowiązku ucznia Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze. Każdy uczeń Naszej szkoły powinien znać i przestrzegać praw oraz obowiązków zawartych w Statucie Zespołu. Z pełnym brzmieniem Statutu Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze oraz WO (Wewnątrzszkolne Ocenianie) możesz zapoznać się na stronie internetowej szkoły. Zajrzyj do zakładki O ZESPOLE – DOKUMENTY ORGANIZACYJNE – REGULAMINY I PROCEDURY (punkty 1 oraz 3). Statut zespołuokreśla także tryb powoływania, obowiązki, zadania i funkcje, środki działania, rozstrzyganie spraw spornych przez Rzecznika Praw Ucznia (§ 12 p. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).

 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

- Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

- Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.

- Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.

- Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.

- Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia, składanie sprawozdania z pracy Rzecznika w danym półroczu.

 

Środki działania Rzecznika:

- Załatwianie indywidualnych skarg.

- Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).

- Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).

- Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.

- Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.

- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.

- Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania, który reguluje Statut Zespołu.

- Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły.

 

Szkolny Rzecznik może:

- Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.

- Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.

- Organizować konfrontacje wyjaśniające.

- Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

- podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

- skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,

- w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

- ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

- podjęcie mediacji ze stronami,

- zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,

- wystąpienie do Dyrektora Zespołu o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

1. Znajomość Statutu Zespołu (zawartych w nim praw i obowiązków ucznia) oraz Konwencji Praw Dziecka.

2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,

4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

 

O czym uczeń wiedzieć powinien:

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.

3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.

4. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.

5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Zespół, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

Pamiętaj!

Możesz liczyć na pomoc i dyskrecję!

Nie jesteś sam!

Nie zamykaj się ze swoim problemem!

Postaram się skutecznie zająć Twoimi sprawami.

Zawsze znajdę dla Ciebie czas!

 

                                                                       PO Rzecznika Praw Ucznia

                                                                            Agnieszka Grzesik

Ważne telefony:

234 72 12 - Policyjny telefon zaufania

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

801 12 00 02 - Niebieska Linia. To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie

116 111 - Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

 

Ważne linki:

http://www.brpd.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/konwencja-o-prawach-dziecka

https://unicef.pl/co-robimy/prawa-dziecka

https://prawadziecka.org/prawa-dziecka-i-prawa-czlowieka/prawa-dziecka-i-dlaczego-sa-wazne/?lang=pl