NABÓR MP24

UWAGA RODZICE !!

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2022/2023 zostanie uruchomiona 7 marca 2022 r.

Poniżej załączamy informator dla rodziców Zasady rekrutacji oraz wzory dokumentów do naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Informator dla rodziców MP

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach ochronnych

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo

Instrukcja przesyłania dokumentów

Klauzula informacyjna nabór przedszkola 2022