NABÓR SP21

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW!!

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023
zostanie uruchomiona 6 KWIETNIA 2022 roku.

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Poniżej załączamy informator dla rodziców – Zasady rekrutacji oraz wzory dokumentów do naboru do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Informator dla rodziców SP

Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

Wzór oświadczenia – uczęszczanie do MP 2022

Wzór oświadczenia – rodzice kandydata

Wzór oświadczenia – rodzeństwo

Wzór oświadczenia – krewni

Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów składanych w systemie Nabór

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uchwała Rady Miasta – granice obwodów

Wykaz przedszkoli

Na złożenie zgłoszeń – do szkoły podstawowej obwodowej oraz wniosków wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra – (dotyczy kandydatów wybierających szkoły podstawowe poza obwodem) macie Państwo czas od 6 kwietnia do 22 kwietnia 2022 roku.

Proszę, by Państwo zapoznali się z zasadami rekrutacji do szkół podstawowych opisanymi w Informatorze dla rodziców.

System NABORU 2022, umożliwi Państwu, złożenie zgłoszenia oraz wniosku wraz załącznikami „bez wychodzenia z domu”. Informacje jak wysłać wniosek i załączniki w formie elektronicznej znajdą Państwo w opublikowanej poniżej Instrukcji przesyłania dokumentów (załączniki).

Rodzice kandydatów do klas pierwszych, którzy nie będą mieli możliwości złożenia poniższych dokumentów w formie elektronicznej, a tylko w formie papierowej, składają je w następujący sposób:

  • w szkole podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata – szkoła podstawowa obwodowa – zanosimy tylko wypełnione, podpisane zgłoszenie (wzór powyżej),
  • w szkole podstawowej poza miejscem zamieszkania kandydata (szkoła podstawowa poza obwodem) – zanosimy wypełniony podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do szkól podstawowych/zespołów, w których funkcjonują te szkoły. Wniosek wraz z dokumentami zanosimy tylko do szkoły podstawowej, wybranej we wniosku jako pierwsza preferencja.