Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

Indywidualizacja nauczania


Już drugi rok w naszej szkole prowadzone są zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja wychowania i nauczania uczniów klas I-III z Miasta Zielona Góra” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Na różnorodne zajęcia uczęszczają uczniowie z klas młodszych. Są to następujące formy: zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, korekcyjne, wspomagające uczniów z dysfunkcjami oraz rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych.
Na zdjęciach uczniowie uzdolnieni matematycznie i przyrodniczo, którzy podczas wycieczki zbierają liście z różnorodnych drzew i krzewów.

Grupa uczniów z klas trzecich podczas zajęć unijnych wykonała z zebranych liści małe miniatury przyrodnicze. Dzieci ponadto nauczyły się rozpoznawać liście, dowiedziały się jak zbudowany jest liść i dlaczego jesienią opada z drzewa. Na fotografiach niektórzy uczniowie z grupy ze swoimi pracami przyrodniczymi.


Kolejni uczniowie z grupy uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo podczas zajęć unijnych wykonali płatki śniegu z białego papieru. Rozmawialiśmy także o tym, jak płatek jest zbudowany, dlaczego pada śnieg, kiedy jest przyjazny człowiekowi, zwierzętom i roślinom, a kiedy jest ich wrogiem.


W ramach programu unijnego „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III z Miasta Zielona Góra” w tym roku szkolnym włączono także zajęcia z ortografii „Kolorowa ortografia”. Podczas zajęć uczniowie rozwiązują łamigłówki ortograficzne, kolorują ilustracje i ortograficzne krajobrazy, ćwiczą nawyki ortograficzne podczas pracy z komputerem i grami edukacyjnymi, a także grają w gry stolikowe, również ortograficzne.


Na zajęciach dla uczniów uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo dzieci wykonywały albumy o przyrodzie ożywionej i nieożywionej. Oto my przy pracy nad ich powstawaniem.


Na zajęcia dla uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych uczęszcza 10 uczniów z klas młodszych. Oto zdjęcia z naszych zajęć. Mierzymy obwód pni drzew w najbliższej okolicy oraz utrwalamy budowę drzew pracując na drewnianych klockach.

Plan lekcji


Plan lekcji ważny od 02-09-2019 r.

Szkoła Podstawowa

Dziennik elektroniczny

Dzwonki

1    8.00-8.45

2    8.55-9.40

3    9.50-10.35

4    10.45-11.30

5    11.45-12.30

6    12.45-13.30

7    13.40-14.25

8    14.35-15.20