Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

Inf. o Inspektorze Ochrony Danych


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Piotr Walania

e-mail: piotr.walania@centrumergon.pl

tel. 68 325-82-32

 .

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  1. Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
    o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

  2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  3. Zarządzenie nr   /2018 Dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze z dnia r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze.

 

Plan lekcji


Plan lekcji ważny od 02-09-2019 r.

Szkoła Podstawowa

Dziennik elektroniczny