Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

Kalendarz Roku Szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
 

1.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2. I półrocze
roku szkolnego 2019/2020
2 września 2019 r. –
26 stycznia 2020 r.
 

3.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4. Ferie zimowe

 

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5. II półrocze
roku szkolnego 2019/2020
27 stycznia 2020 r. –
26 czerwca 2020 r.
6. Egzamin ósmoklasisty Termin główny:
Język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) 9.00

Matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) 9.00

Język obcy nowożytny –
23 kwietnia 2020 r.
(czwartek) 9.00

Termin dodatkowy:

Język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) 9.00

Matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) 9.00

Język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) 9.00

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

7. Wiosenna przerwa świąteczna

 

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

9. Ferie letnie

 

27 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2019 r. poniedziałek

31 października 2019 r. czwartek

2 stycznia 2020 r. czwartek, 3 stycznia 2020 r. piątek

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty

24 kwietnia 2019 r. piątek po egzaminie ósmoklasisty

12 czerwca 2020 r. piątek

Zebrania z rodzicami:

  • 10 września 2019 r. – zebranie zbiorowe, zapoznanie z dokumentami Zespołu Edukacyjnego nr 3
  • 8 października 2019 r. – zebranie zbiorowe, zapoznanie z planem pracy szkoły, programem wychowawczo – profilaktycznym klasy
  • 17 grudnia 2019 r. – zebranie zbiorowe, podanie propozycji ocen niedostatecznych,
  • 18 lutego 2020 r. – zebranie zbiorowe zebranie zbiorowe, podsumowanie
    I półrocza roku szkolnego 2019/2020 oraz dla kl. VIII – warunki przebiegu egzaminu ósmoklasisty
  • 12 maja 2020 r. – zebranie zbiorowe, podanie propozycji ocen niedostatecznych,
  • 23 czerwca 2020 r. – zebranie zbiorowe, podsumowanie II półrocza roku szkolnego 2019/2020

 

Plan lekcji


Plan lekcji ważny od 02-09-2019 r.

Szkoła Podstawowa

Dziennik elektroniczny

Dzwonki

1    8.00-8.45

2    8.55-9.40

3    9.50-10.35

4    10.45-11.30

5    11.45-12.30

6    12.45-13.30

7    13.40-14.25

8    14.35-15.20