Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

Logopeda SP i MP

Logopeda- Adela Stępień

W naszym zespole prowadzone są zajęcia logopedyczne przeznaczone dla dzieci przedszkolnych oraz dla uczniów kl. I-III. Jednak w miarę potrzeb i możliwości opieką objęci są również uczniowie klas starszych.

Celem zajęć jest korygowanie wad wymowy, usprawnianie narządów mowy oraz zwiększanie kompetencji językowych uczniów.

W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Ważnym ćwiczeniem jest usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.

Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownika dzieci, umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

DRODZY RODZICE, PAMIĘTAJCIE

Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo, u jednych szybciej, u innych wolniej. Niejednakowa jest też kolejność przyswajania sobie przez dziecko poszczególnych głosek. Stopień rozwoju mowy zależy od wpływu środowiska oraz od psychofizycznego rozwoju dziecka.

A jeśli mowa Waszego dziecka wzbudza w Was obawy i wątpliwości – zgłoście się do logopedy!

Sami też możecie pomóc dziecku w rozwoju prawidłowej mowy:

  • rozmawiając z Nim jak najwięcej, czytając książki i opowiadając bajki – nie pozwólcie, by głównym źródłem poznawania mowy był język reklam i telewizji
  • używając w rozmowach prawidłowych form gramatycznych i stylistycznych
  • unikając języka dziecinnego (spieszczania) w trakcie rozmowy z dzieckiem
  • dbając o Jego słuch, prawidłowy zgryz i nie zaniedbując przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych
  • wspierając logopedę w procesie terapeutycznym

Zapraszam Rodziców.

 

Zawsze wtedy, kiedy chcą podzielić się ważnymi informacjami o swoich dzieciach, gdy mają wątpliwości dotyczące pracy nad mową z dzieckiem w domu, gdy chcą uzyskać informacje dotyczące postępów w terapii dziecka.

Plan lekcji


Plan lekcji ważny od 02-09-2019 r.

Szkoła Podstawowa

Dziennik elektroniczny

Dzwonki

1    8.00-8.45

2    8.55-9.40

3    9.50-10.35

4    10.45-11.30

5    11.45-12.30

6    12.45-13.30

7    13.40-14.25

8    14.35-15.20