Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

Wydarzenia w ZE3

SAVE_20191104_192150 SAVE_20191104_192158 SAVE_20191104_192203 dav sdr dig IMG_2315 IMG_2313 IMG_2312 IMG_2311 IMG_2310 IMG_2309

“PODRÓŻE Z KSIĄŻKĄ”

Zespół Edukacyjny Nr 3 w Zielonej Górze wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze zapraszają do udziału w kampanii społecznej „Podróże z książką”. Celem akcji jest propagowanie mody na czytanie książek wśród pasażerów w różnym przedziale wiekowym, podczas codziennej drogi do pracy czy szkoły. Kampania rozpoczęła się już we wrześniu br. i będzie cyklicznie powtarzana do czerwca 2019 r. Podarowane przez Państwa książki będą rozłożone na siedzeniach w autobusach w wyznaczonych liniach. Książki będą oznaczone specjalnym stemplem, dedykowanym kampanii. Pasażerowie będą mogli poczytać, wykorzystując wolny czas w trakcie przejazdu lub zabrać książkę do domu. Po przeczytaniu książki należy pozostawić w dowolnym autobusie MZK lub w punktach sprzedaży biletów przy ul. Bema lub ul. Kupieckiej. Prosimy osoby chcące wesprzeć kampanię i mające w domu przeczytane albo niepotrzebne książki, o przyniesienie i pozostawienie ich w autobusach, w punktach sprzedaży biletów lub w bibliotece szkolnej, w sali 107 i na półce przed świetlicą w Zespole Edukacyjnym nr 3, ul. os. Pomorskie 13.
Osoby koordynujące akcję:
Wioletta Wilińska, Jolanta Stachurska i Danuta Piwońska.

Certyfikaty

„projekt wesołe przedszkole”

Realizacja projektu „Wesołe przedszkole – utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 24 w Zielonej Górze”

 

W roku szkolnym 2018/2019 od 1.09.2018r do 31.08.2019r. w Miejskim Przedszkolu nr 24 realizowany jest projekt pn. Wesołe przedszkole – utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 24 w Zielonej Górze”.

Projekt został uruchomiony w celu:

– tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego

– rozszerzenia oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów

– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

W ramach realizowanego projektu:

– utworzono 50 nowych miejsc dla dzieci urodzonych w roku 2015

– zorganizowano zajęcia dodatkowe dla 175 dzieci, takie jak: logorytmika, rytmika, terapia ręki, arteterapia, terapia logopedyczna, zajęcia wspierające rozwój emocjonalno- społeczny

– zorganizowano szkolenia dla nauczycieli pracujących w MP 24, celem wyposażenia ich w nowe umiejętności, także terapeutyczne oraz wzbogacenie ich warsztatu pracy

były to:

1. Logorytmika w teorii i praktyce

2. Terapia ręki- jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi

3. Twórcze metody pracy z dziećmi

4. Innowacje pedagogiczne nauczyciela przedszkola

5. Szkolenie w zakresie Metody Integracji Sensorycznej

Ponadto:

– wyposażono całkowicie 2 sale zabaw. w których bawią się i pracują dzieci 3- letnie

– zakupiono wyposażenie małego placu zabaw

– zakupiono sprzęt multimedialny

– zakupiono pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i specjalistów

– doposażono szatnię, kuchnię, gabinet intendenta i wicedyrektora

– zaplanowano gruntowny remont 2 łazienek dla dzieci

Plan lekcji


Plan lekcji ważny od 02-09-2019 r.

Szkoła Podstawowa

Sukcesy uczniów

Dzwonki

1    8.00-8.45

2    8.55-9.40

3    9.50-10.35

4    10.45-11.30

5    11.45-12.30

6    12.45-13.30

7    13.40-14.25

8    14.35-15.20

Wieloletni przyjaciel szkoły


 

Firma SWISSKRONO udziela szkole wsparcia

poprzez przekazywanie paneli podłogowych

oraz blatów do stołów uczniowskich