Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

Wydarzenia w ZE3

SAVE_20191104_192150 SAVE_20191104_192158 SAVE_20191104_192203 dav sdr dig IMG_2315 IMG_2313 IMG_2312 IMG_2311 IMG_2310 IMG_2309

“PODRÓŻE Z KSIĄŻKĄ”

Zespół Edukacyjny Nr 3 w Zielonej Górze wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze zapraszają do udziału w kampanii społecznej „Podróże z książką”. Celem akcji jest propagowanie mody na czytanie książek wśród pasażerów w różnym przedziale wiekowym, podczas codziennej drogi do pracy czy szkoły. Kampania rozpoczęła się już we wrześniu br. i będzie cyklicznie powtarzana do czerwca 2019 r. Podarowane przez Państwa książki będą rozłożone na siedzeniach w autobusach w wyznaczonych liniach. Książki będą oznaczone specjalnym stemplem, dedykowanym kampanii. Pasażerowie będą mogli poczytać, wykorzystując wolny czas w trakcie przejazdu lub zabrać książkę do domu. Po przeczytaniu książki należy pozostawić w dowolnym autobusie MZK lub w punktach sprzedaży biletów przy ul. Bema lub ul. Kupieckiej. Prosimy osoby chcące wesprzeć kampanię i mające w domu przeczytane albo niepotrzebne książki, o przyniesienie i pozostawienie ich w autobusach, w punktach sprzedaży biletów lub w bibliotece szkolnej, w sali 107 i na półce przed świetlicą w Zespole Edukacyjnym nr 3, ul. os. Pomorskie 13.
Osoby koordynujące akcję:
Wioletta Wilińska, Jolanta Stachurska i Danuta Piwońska.

Certyfikaty

Psycholog szkolny

Psycholog szkoły zaprasza J J J

Marta Wilusz

 1. Kim jestem

Jako psycholog szkolny współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami, aby przezwyciężyć indywidualne i systemowe bariery w uczeniu się. W ramach pracy wspieram szkołę w strategii wczesnej interwencji, aby szkoła mogła uzyskać najlepsze wyniki od wszystkich uczniów. Praktyka jest oparta na szerokiej gamie teorii, zasad i badań psychologicznych i pedagogicznych, a to jest zakorzenione w naszej tradycji.

 1. Korzyści
 • Dedykowany Psycholog Edukacyjny.
 • Elastyczne pakiety wspierające indywidualnie dzieci, rodziców i nauczycieli.

 

 1. Psycholog oferuje:
 • Ocenę psychologiczną z pisemnym raportem i poradą na temat interwencji (w szkole).
 • Ocenę psychologiczną, z/ bez planu edukacyjnego w zakresie pomocy psychologicznej i opieki.
 • Grupową pracę z dziećmi.
 • Indywidualne i grupowe interwencje w pracy z dziećmi.
 • Konsultacje uczniów w trybie „wpadnij”.

 

 1. Współpracując z rodzicami i opiekunami psycholog oferuje:
 • Holistyczne konsultacje z rodzicami.
 • Oparte na paradygmatach wsparcie dla rodziców w zrozumieniu i radzeniu sobie z trudnościami, których doświadcza ich dziecko.
 • Indywidualne i grupowe programy dla dzieci tworzone przy współpracy rodziców.
 • Wsparcie dla rodziców na zebraniach z rodzicami.
 • Konsultacje z rodzicami.

 

 1. Podczas pracy z nauczycielami psycholog oferuje:
 • Holistyczne konsultacje z nauczycielami
 • Opracowywanie i monitorowanie programów interwencyjnych we współpracy z pracownikami szkoły, rodzicami i uczniami.
 • Konsultacje dotyczące „wsparcia”.
 • Szkolenie dla personelu w zakresie różnych tematów psychologicznych / edukacyjnych, ASD, ADHD, samopoczucia emocjonalnego i innych w MP.

 

 1. Psycholog to:
 • osoba w pełni przeszkolona i zarejestrowany przez PTP.
 • osoba uczestnicząca w dokształcaniu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Umówione spotkania z rodzicami są oferowane każdemu rodzicowi lub opiekunowi, który chciałby kiedyś porozmawiać o jakichkolwiek problemach z Psychologiem Edukacyjnym. Rozmowy mogą obejmować: emocjonalne samopoczucie Twojego dziecka, trudne zachowania, postępy w nauce, twoje relacje z dzieckiem lub niektóre z Twoich własnych zmartwień.

Plan lekcji


Plan lekcji ważny od 02-09-2019 r.

Szkoła Podstawowa

Sukcesy uczniów

Dzwonki

1    8.00-8.45

2    8.55-9.40

3    9.50-10.35

4    10.45-11.30

5    11.45-12.30

6    12.45-13.30

7    13.40-14.25

8    14.35-15.20

Wieloletni przyjaciel szkoły


 

Firma SWISSKRONO udziela szkole wsparcia

poprzez przekazywanie paneli podłogowych

oraz blatów do stołów uczniowskich