Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

UNESCO

WYNIKI KONKURSU

Wielkie gratulacje dla uczestników konkursu na „Najmniejszą lub największą książkę o prawach człowieka”. Prace konkursowe będzie można podziwiać na wystawie w głównym hallu naszej szkoły. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomysłowość.

Życzę dalszych sukcesów

A. Augustyniak

MIEJSCE I – OLA SOWA, IIIa

MIEJSCE II – Uczniowie klasy Ia

WYRÓŻNIENIA:

Julia Świetlik, Ia,

Alicja Biernacka, IId

Emilia Szczors, IId

Uczniowie klasy IIa


Wyniki konkursu literacko-plastycznego ph. „Prawa Człowieka”
dla klas I-VII SP

KLASY I-IIIkonkurs prawa czlowieka

Kategoria: praca literacka

Wyróżnienia: Milena Widz, Jan Skrzypczyński

Kategoria: praca plastyczna

I miejsce – Lila Piątek

II miejsce – Wojciech Zawadzki

III miejsce – Gabriel Jonak

Wyróżnienia: Julia Sieminiak, Maja Domańska

KLASY IV-VII

Kategoria: praca literacka

I miejsce – Julia Ścisła

II miejsce – Kacper Zawadzki

III miejsce – Joanna Wobalis

Wyróżnienie: Dominika Kamzelewska

Kategoria: praca plastyczna

I miejsce – Julia Jędrych

II miejsce – Maciej Krynicki

III miejsce – Kamil Stefan

Wyróżnienie – Marta Frączak

Pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział!

Organizatorki: Alicja Augustyniak, Marta Soczek

 


UWAGA KONKURS

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym na temat

PRAW CZŁOWIEKA.

Wystarczy, że napiszesz wiersz, opowiadanie bądź wykonasz pracę plastyczną o powyższej tematyce i przyniesiesz ją Pani Marcie Soczek, Pani Alicji Augustyniak lub swojemu wychowawcy do 08 grudnia 2017r.

Kryteria oceny twojej pracy:

– pomysł i kreatywność,

– estetyka,

– poprawność językowa.

Zachęcają: M. Soczek i A. Augustyniak


Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 16 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

W każdej klasie odbyła się projekcja filmu na temat tolerancji, następnie omówiono poruszane w nim kwestie i wspólnymi siłami uczniowie wykonali plakat promujący życie w zgodzie i szacunku do drugiego człowieka. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

 Zespół ds. Unesco


unesco

Logo sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO składa się z połączonych symboli: otwartej książki (edukacja), której strony oznaczają również rozpostarte skrzydła gołębia (pokój) oraz glob ziemski (dialog kultur).

Szkoły Stowarzyszone UNESCO są zobowiązane:

  • Realizować podstawowe cele, zapisane w Akcie Konstytucyjnym UNESCO, planując swoje działania w oparciu o cztery filary edukacji, przedstawione w raporcie Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku (Raport Delors’a): uczyć się, aby wiedzieć – czyli zdobywać narzędzia rozumienia; uczyć się, żeby działać – mieć świadomość oddziaływania na środowisko i wykorzystywać tę możliwość;
  • uczyć się, aby żyć wspólnie – być aktywnym członkiem grupy, społeczeństwa, umieć współpracować; uczyć się, aby być – rozwijać swoją osobowość, uczyć się osobistej odpowiedzialności.
  • Włączać się w realizację Milenijnych Celów Rozwoju, które państwa członkowskie ONZ zobowiązały się osiągnąć w ramach Projektu Milenijnego ONZ
  • Twórczo traktować swój udział w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO i raz w roku informować komitet narodowy UNESCO o realizowanych programach i podejmowanych inicjatywach.

Przystępując do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO placówki zobowiązują się do realizacji projektów na minimum jeden z niżej podanych tematów:

  • Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu
  • Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna)
  • Edukacja dla pokoju i praw człowieka
  • Dialog kultur i religii (edukacja międzykulturowa)
  • Dni, rocznice, wydarzenia organizowane pod patronatem UNESCO

ZESPÓŁ DS. UNESCO TWORZĄ:

PSYCHOLOG MAŁGORZATA KAŁAGATE
PEDAGOG JOLANTA OBOLEWICZ
NAUCZYCIEL AGNIESZKA BARDELAS
NAUCZYCIEL ALICJA AUGUSTYNIAK
NAUCZYCIEL URSZULA REDER
SOCJOTERAPEUTA GABRIELA PODGÓRNA

 

Podczas 38. sesji Konferencji Generalnej UNESCO, która odbyła się w listopadzie 2015 roku, proklamowano rok 2016 Rokiem Arystotelesa wielkiego macedońskiego filozofa i naukowca.  Decyzję taką podjęto z okazji 2400. Rocznicy jego urodzin.
Całość dorobku myślowego Arystotelesa stanowi swoistą syntezę osiągnięć filozofii i nauki greckiej okresu klasycznego i wywarła przemożny wpływ na dalszy rozwój nauki i filozofii europejskiej.

  

Harmonogram przewidywanych zadań na rok szkolny 2016/2017

 

Zakres  działań przewidywanych do realizacji Działania przewidywane do realizacji w Zespole Edukacyjnym nr 3 Osoby odpowiedzialne za realizację działań Czas realizacji
Rok Arystotelesa Przygotowanie plakatów dotyczących twórczości Arystotelesa przez uczniów  klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz klasy gimnazjalne.

Wystawa prac na terenie szkoły.

Wybrani uczniowie dzielą się swoją wiedzą na spotkaniu w bibliotece szkolnej.

Wychowawcy klas

Zespół ds. UNESCO

październik /listopad
Dialog kultur i religii

(edukacja międzykulturowa)

 Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Warsztaty edukacyjne w klasach szóstych i pierwszej gimnazjum

Dni Kultur      Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Urodziny Chopina (muzyka kompozytora w szkole)

Wychowawcy klas

Zespół ds. UNESCO

Nauczyciele języka polskiego

16 listopada 2016r.

 

cały rok

 

 

maj 2017

21 lutego 2017

 

1 marca 2017

Edukacja dla pokoju i prawa człowieka Dzień Praw Człowieka

Dzień Życzliwości

Wychowawcy klas

Zespół ds. UNESCO

 

grudzień 2016r.

listopad 2016r.

Działalność wolontariacka  na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej, starszych, chorych i niepełnosprawnych Akcje i stałe imprezy:

„Święto pieczonego ziemniaka” – ognisko dla osób niepełnosprawnych

„Wyprawka dla ŻAKA”

„Zmień głodne dzieciństwo w godne dzieciństwo”

Pola Nadziei – ogólnopolska akcja wspierająca ludzi chorych w hospicjum.

Spotkania z ludźmi starszymi z Domu Dziennego pobytu NESTORIA – Koncert Noworoczny

Klub Seniora – „Jesienne róże” – koncert

Międzynarodowy Dzień  Wolontariusza – rozdanie dyplomów „Szkolny Anioł”

Zakochani dla chorych – laurki i słodycze w kształcie serca – odwiedziny w domach osób chorych

Kwesty wielkanocne

Ognisko podsumowujące całoroczna pracę

Opiekun wolontariuszy pani Urszula Reder działalność złożona na cały rok
Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna) Lekcje geografii i przyrody – prezentowanie wiedzy na plakatach dostępnych dla całej społeczności szkolnej Nauczyciele przyrody, biologii, fizyki, geografii. cały rok

Tomik wierszy napisany przez dzieci z naszego przedszkola „Wesoła Żyrafa”:

 
Pobierz:
 
  1. Mam swoje prawa  pdf [110 kB]

 

Plan lekcji


Plan lekcji ważny od 02-09-2019 r.

Szkoła Podstawowa

Dziennik elektroniczny