Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

Wydarzenia w ZE3

20191108_094718_Burst01_2 20191108_094740_Burst01 20191108_094747_Burst01 20191108_094801_Burst01 20191108_094818_Burst01 20191108_094842_Burst01 20191108_095004_Burst01 20191108_105446_Burst01 IMG_20191115_141212 IMG_20191115_141023 IMG_20191115_102453 IMG_20191115_100539

“PODRÓŻE Z KSIĄŻKĄ”

Zespół Edukacyjny Nr 3 w Zielonej Górze wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze zapraszają do udziału w kampanii społecznej „Podróże z książką”. Celem akcji jest propagowanie mody na czytanie książek wśród pasażerów w różnym przedziale wiekowym, podczas codziennej drogi do pracy czy szkoły. Kampania rozpoczęła się już we wrześniu br. i będzie cyklicznie powtarzana do czerwca 2019 r. Podarowane przez Państwa książki będą rozłożone na siedzeniach w autobusach w wyznaczonych liniach. Książki będą oznaczone specjalnym stemplem, dedykowanym kampanii. Pasażerowie będą mogli poczytać, wykorzystując wolny czas w trakcie przejazdu lub zabrać książkę do domu. Po przeczytaniu książki należy pozostawić w dowolnym autobusie MZK lub w punktach sprzedaży biletów przy ul. Bema lub ul. Kupieckiej. Prosimy osoby chcące wesprzeć kampanię i mające w domu przeczytane albo niepotrzebne książki, o przyniesienie i pozostawienie ich w autobusach, w punktach sprzedaży biletów lub w bibliotece szkolnej, w sali 107 i na półce przed świetlicą w Zespole Edukacyjnym nr 3, ul. os. Pomorskie 13.
Osoby koordynujące akcję:
Wioletta Wilińska, Jolanta Stachurska i Danuta Piwońska.

Certyfikaty

UNESCO

WYNIKI KONKURSU

Wielkie gratulacje dla uczestników konkursu na „Najmniejszą lub największą książkę o prawach człowieka”. Prace konkursowe będzie można podziwiać na wystawie w głównym hallu naszej szkoły. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomysłowość.

Życzę dalszych sukcesów

A. Augustyniak

MIEJSCE I – OLA SOWA, IIIa

MIEJSCE II – Uczniowie klasy Ia

WYRÓŻNIENIA:

Julia Świetlik, Ia,

Alicja Biernacka, IId

Emilia Szczors, IId

Uczniowie klasy IIa


Wyniki konkursu literacko-plastycznego ph. „Prawa Człowieka”
dla klas I-VII SP

KLASY I-IIIkonkurs prawa czlowieka

Kategoria: praca literacka

Wyróżnienia: Milena Widz, Jan Skrzypczyński

Kategoria: praca plastyczna

I miejsce – Lila Piątek

II miejsce – Wojciech Zawadzki

III miejsce – Gabriel Jonak

Wyróżnienia: Julia Sieminiak, Maja Domańska

KLASY IV-VII

Kategoria: praca literacka

I miejsce – Julia Ścisła

II miejsce – Kacper Zawadzki

III miejsce – Joanna Wobalis

Wyróżnienie: Dominika Kamzelewska

Kategoria: praca plastyczna

I miejsce – Julia Jędrych

II miejsce – Maciej Krynicki

III miejsce – Kamil Stefan

Wyróżnienie – Marta Frączak

Pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział!

Organizatorki: Alicja Augustyniak, Marta Soczek

 


UWAGA KONKURS

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym na temat

PRAW CZŁOWIEKA.

Wystarczy, że napiszesz wiersz, opowiadanie bądź wykonasz pracę plastyczną o powyższej tematyce i przyniesiesz ją Pani Marcie Soczek, Pani Alicji Augustyniak lub swojemu wychowawcy do 08 grudnia 2017r.

Kryteria oceny twojej pracy:

– pomysł i kreatywność,

– estetyka,

– poprawność językowa.

Zachęcają: M. Soczek i A. Augustyniak


Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 16 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

W każdej klasie odbyła się projekcja filmu na temat tolerancji, następnie omówiono poruszane w nim kwestie i wspólnymi siłami uczniowie wykonali plakat promujący życie w zgodzie i szacunku do drugiego człowieka. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

 Zespół ds. Unesco


unesco

Logo sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO składa się z połączonych symboli: otwartej książki (edukacja), której strony oznaczają również rozpostarte skrzydła gołębia (pokój) oraz glob ziemski (dialog kultur).

Szkoły Stowarzyszone UNESCO są zobowiązane:

  • Realizować podstawowe cele, zapisane w Akcie Konstytucyjnym UNESCO, planując swoje działania w oparciu o cztery filary edukacji, przedstawione w raporcie Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku (Raport Delors’a): uczyć się, aby wiedzieć – czyli zdobywać narzędzia rozumienia; uczyć się, żeby działać – mieć świadomość oddziaływania na środowisko i wykorzystywać tę możliwość;
  • uczyć się, aby żyć wspólnie – być aktywnym członkiem grupy, społeczeństwa, umieć współpracować; uczyć się, aby być – rozwijać swoją osobowość, uczyć się osobistej odpowiedzialności.
  • Włączać się w realizację Milenijnych Celów Rozwoju, które państwa członkowskie ONZ zobowiązały się osiągnąć w ramach Projektu Milenijnego ONZ
  • Twórczo traktować swój udział w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO i raz w roku informować komitet narodowy UNESCO o realizowanych programach i podejmowanych inicjatywach.

Przystępując do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO placówki zobowiązują się do realizacji projektów na minimum jeden z niżej podanych tematów:

  • Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu
  • Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna)
  • Edukacja dla pokoju i praw człowieka
  • Dialog kultur i religii (edukacja międzykulturowa)
  • Dni, rocznice, wydarzenia organizowane pod patronatem UNESCO

ZESPÓŁ DS. UNESCO TWORZĄ:

PSYCHOLOG MAŁGORZATA KAŁAGATE
PEDAGOG JOLANTA OBOLEWICZ
NAUCZYCIEL AGNIESZKA BARDELAS
NAUCZYCIEL ALICJA AUGUSTYNIAK
NAUCZYCIEL URSZULA REDER
SOCJOTERAPEUTA GABRIELA PODGÓRNA

 

Podczas 38. sesji Konferencji Generalnej UNESCO, która odbyła się w listopadzie 2015 roku, proklamowano rok 2016 Rokiem Arystotelesa wielkiego macedońskiego filozofa i naukowca.  Decyzję taką podjęto z okazji 2400. Rocznicy jego urodzin.
Całość dorobku myślowego Arystotelesa stanowi swoistą syntezę osiągnięć filozofii i nauki greckiej okresu klasycznego i wywarła przemożny wpływ na dalszy rozwój nauki i filozofii europejskiej.

  

Harmonogram przewidywanych zadań na rok szkolny 2016/2017

 

Zakres  działań przewidywanych do realizacji Działania przewidywane do realizacji w Zespole Edukacyjnym nr 3 Osoby odpowiedzialne za realizację działań Czas realizacji
Rok Arystotelesa Przygotowanie plakatów dotyczących twórczości Arystotelesa przez uczniów  klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz klasy gimnazjalne.

Wystawa prac na terenie szkoły.

Wybrani uczniowie dzielą się swoją wiedzą na spotkaniu w bibliotece szkolnej.

Wychowawcy klas

Zespół ds. UNESCO

październik /listopad
Dialog kultur i religii

(edukacja międzykulturowa)

 Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Warsztaty edukacyjne w klasach szóstych i pierwszej gimnazjum

Dni Kultur      Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Urodziny Chopina (muzyka kompozytora w szkole)

Wychowawcy klas

Zespół ds. UNESCO

Nauczyciele języka polskiego

16 listopada 2016r.

 

cały rok

 

 

maj 2017

21 lutego 2017

 

1 marca 2017

Edukacja dla pokoju i prawa człowieka Dzień Praw Człowieka

Dzień Życzliwości

Wychowawcy klas

Zespół ds. UNESCO

 

grudzień 2016r.

listopad 2016r.

Działalność wolontariacka  na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej, starszych, chorych i niepełnosprawnych Akcje i stałe imprezy:

„Święto pieczonego ziemniaka” – ognisko dla osób niepełnosprawnych

„Wyprawka dla ŻAKA”

„Zmień głodne dzieciństwo w godne dzieciństwo”

Pola Nadziei – ogólnopolska akcja wspierająca ludzi chorych w hospicjum.

Spotkania z ludźmi starszymi z Domu Dziennego pobytu NESTORIA – Koncert Noworoczny

Klub Seniora – „Jesienne róże” – koncert

Międzynarodowy Dzień  Wolontariusza – rozdanie dyplomów „Szkolny Anioł”

Zakochani dla chorych – laurki i słodycze w kształcie serca – odwiedziny w domach osób chorych

Kwesty wielkanocne

Ognisko podsumowujące całoroczna pracę

Opiekun wolontariuszy pani Urszula Reder działalność złożona na cały rok
Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna) Lekcje geografii i przyrody – prezentowanie wiedzy na plakatach dostępnych dla całej społeczności szkolnej Nauczyciele przyrody, biologii, fizyki, geografii. cały rok

Tomik wierszy napisany przez dzieci z naszego przedszkola „Wesoła Żyrafa”:

 
Pobierz:
 
  1. Mam swoje prawa  pdf [110 kB]

 

Plan lekcji


Plan lekcji ważny od 02-09-2019 r.

Szkoła Podstawowa

Sukcesy uczniów

Dzwonki

1    8.00-8.45

2    8.55-9.40

3    9.50-10.35

4    10.45-11.30

5    11.45-12.30

6    12.45-13.30

7    13.40-14.25

8    14.35-15.20

Wieloletni przyjaciel szkoły


 

Firma SWISSKRONO udziela szkole wsparcia

poprzez przekazywanie paneli podłogowych

oraz blatów do stołów uczniowskich