Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

Wydarzenia w ZE3

SAVE_20191104_192150 SAVE_20191104_192158 SAVE_20191104_192203 dav sdr dig IMG_2315 IMG_2313 IMG_2312 IMG_2311 IMG_2310 IMG_2309

“PODRÓŻE Z KSIĄŻKĄ”

Zespół Edukacyjny Nr 3 w Zielonej Górze wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze zapraszają do udziału w kampanii społecznej „Podróże z książką”. Celem akcji jest propagowanie mody na czytanie książek wśród pasażerów w różnym przedziale wiekowym, podczas codziennej drogi do pracy czy szkoły. Kampania rozpoczęła się już we wrześniu br. i będzie cyklicznie powtarzana do czerwca 2019 r. Podarowane przez Państwa książki będą rozłożone na siedzeniach w autobusach w wyznaczonych liniach. Książki będą oznaczone specjalnym stemplem, dedykowanym kampanii. Pasażerowie będą mogli poczytać, wykorzystując wolny czas w trakcie przejazdu lub zabrać książkę do domu. Po przeczytaniu książki należy pozostawić w dowolnym autobusie MZK lub w punktach sprzedaży biletów przy ul. Bema lub ul. Kupieckiej. Prosimy osoby chcące wesprzeć kampanię i mające w domu przeczytane albo niepotrzebne książki, o przyniesienie i pozostawienie ich w autobusach, w punktach sprzedaży biletów lub w bibliotece szkolnej, w sali 107 i na półce przed świetlicą w Zespole Edukacyjnym nr 3, ul. os. Pomorskie 13.
Osoby koordynujące akcję:
Wioletta Wilińska, Jolanta Stachurska i Danuta Piwońska.

Certyfikaty

Wizja i misja szkoły

Misja szkoły:

 

ODPOWIEDZIALNE WSPÓŁDZIAŁANIE
„Zachęcamy do rozwoju, wychowujemy do szczęścia”

 

Podstawowe priorytety

 • —Działamy, uczymy się, myślimy – odpowiedzialnie.
 • —Szanujemy siebie wzajemnie oraz otaczający nas świat.
 • —Poszukujemy talentów w każdym z nas, pomagamy osiągać osobiste sukcesy na miarę naszych możliwości.
 • —Wspieramy działania społeczne, pomagamy sobie wzajemnie.

 

W NASZYM ZESPOLE UCZNIOWIE:

 • —są akceptowani i doceniani za swoje starania;
 • —czują się tu bezpiecznie, otoczeni serdeczną opieką i życzliwością;
 • —aktywnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych oraz pozalekcyjnych;
 • —darzą zaufaniem i szacunkiem rówieśników i dorosłych;
 • —dokonują samooceny, wybierają i ponoszą konsekwencje swoich wyborów;
 • —uczą się planowania i odpowiedzialności;
 • —wiedzą, że mogą liczyć na pomoc, wskazówki nauczycieli i rodziców;
 • —potrafią bezinteresownie pracować na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej.

W NASZYM ZESPOLE NAUCZYCIELE:

 • —są zatrudniani zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
 • —są wykształceni i mają możliwość podnoszenia swych kwalifikacji;
 • —ponoszą odpowiedzialność za swoje decyzje i wybory;
 • —wykazują się kulturą osobistą, sumiennością, otwartością na potrzeby uczniów;
 • —budują swój autorytet poprzez okazywanie szacunku uczniom i pracownikom szkoły oraz rodzicom, a nie poprzez manifestację swej pozycji i siły;
 • —są „przewodnikami dzieci”, atrakcyjnie prowadzą wszystkie zajęcia, ukierunkowują, inspirują, wdrażają do samodzielnego odkrywania.

W NASZYM ZESPOLE DYREKTOR:

 • —jest kompetentny i sprawnie organizuje pracę placówki;
 • —jest otwarty na współpracę z Rodzicami i różnymi stowarzyszeniami, fundacjami itp.;
 • — wykazuje się kulturą osobistą, życzliwością, troskliwością, otwartością oraz umiejętnością rozwiązywania konfliktów;
 • —postępuje sprawiedliwie i konsekwentnie, potrafi stawiać granice nie naruszając granic innych osób ;
 • —potrafi współpracować ze środowiskiem;
 • —stara się o najwyższą jakość nauczania i opieki.

Plan lekcji


Plan lekcji ważny od 02-09-2019 r.

Szkoła Podstawowa

Sukcesy uczniów

Dzwonki

1    8.00-8.45

2    8.55-9.40

3    9.50-10.35

4    10.45-11.30

5    11.45-12.30

6    12.45-13.30

7    13.40-14.25

8    14.35-15.20

Wieloletni przyjaciel szkoły


 

Firma SWISSKRONO udziela szkole wsparcia

poprzez przekazywanie paneli podłogowych

oraz blatów do stołów uczniowskich