Organizacja pracy biblioteki szkolnej na czas trwania epidemii:

1.1.Księgozbiór biblioteki udostępniany będzie od dnia 25 maja 2020 roku  w wyjątkowych sytuacjach np. wypożyczenie lektury.
1.2.Użytkownicy biblioteki mają obowiązek zapoznać się z procedurami przeciwdziałania zakażeniom Covid-19, dostępnymi na tablicy ogłoszeń.
1.3.Osoby wchodzące do jednostki w sprawie wypożyczenia lub zwrotu książek, przestrzegają procedury przeciwdziałania zakażeniom Covid-19 w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze.  
1.4.Obowiązujące zasady wypożyczania książek:
– Wypożyczanie książek odbywa się tylko poprzez wcześniejsze zamówienie ich drogą elektroniczną – kontakt z nauczycielem biblioteki przez: e-dziennik.
– Zamówienie składa się najpóźniej na 2 dni przed odbiorem danej książki/książek w godz.10.00-13.00
– Zamawiający odbiera zamówione książki, w strefie bezpieczeństwa – portierni, w godz. 9.00 – 14.00
– Obowiązujące zasady zwrotu książek:
a)      W strefie bezpieczeństwa – w portierni, w godz. 9.00 – 14.00 zwracane książki (zapakowane w torbę foliową, z kartką: imię i nazwisko ucznia, klasa) wkładamy do kartonu z napisem ZWROT KSIĄŻEK,
b)      Użytkownik informuje o fakcie oddania książki/książek w danym dniu, wysyłając  drogą elektroniczną informację do nauczyciela bibliotekarza.
c)      Przyjęte książki do biblioteki są wyłączone z użytkowania przez okres 3 dni


 

                        Projekt okładki ulubionej książki 
                          konkurs plastyczny adresowany do uczniów klas I – III.

Format pracy – A4
Technika plastyczna – dowolna
Termin składania prac – pierwszy tydzień po powrocie do szkoły