Zdjęcie książek lub notesów kołowych

Wzory dokumentów i druków do pobrania dla pracowników Zespołu Edukacyjnego nr 3

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Pomoc finansowa
Pożyczka wzór
Wypoczynek
Zapomoga losowa
Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego/bezpłatnego/okolicznościowego
Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie
Wniosek o udzielenie zwolnienia z powodu działania siły wyższej
Wniosek o zwolnienie z pracy z tytułu opieki nad dzieckiem – AiO
Wniosek o udzielenie zwolnienia z pracy z tytułu opieki nad dzieckiem – nauczyciel
Wniosek o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe