Zdjęcie książek lub notesów kołowych

 

Wzory dokumentów i druków do pobrania dla pracowników Zespołu Edukacyjnego nr 3

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego/bezpłatnego/okolicznościowego
Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie
Wniosek o udzielenie zwolnienia z powodu działania siły wyższej
Wniosek o zwolnienie z pracy z tytułu opieki nad dzieckiem – AiO
Wniosek o udzielenie zwolnienia z pracy z tytułu opieki nad dzieckiem – nauczyciel
Wniosek o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe

Dokumenty dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej
Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej