Zdjęcie książek lub notesów kołowych

Wzory dokumentów i druków do pobrania dla pracowników Zespołu Edukacyjnego nr 3

 

Procedura ograniczeń, nakazów i zakazów dla pracowników ZE3 w Zielonej Górze związanych za zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wniosek o przyznanie świadczenia ZFŚS – pomoc rzeczowa, finansowa
Wniosek o przyznanie świadczenia ZFŚS – pożyczka mieszkaniowa
Wniosek o przyznanie świadczenia ZFŚS – wypoczynek letni
Wniosek o przyznanie świadczenia ZFŚS – zapomoga losowa
Wniosek o udzielenie urlopu
Wniosek o zwolnienie z pracy z tytułu opieki nad dzieckiem – AiO
Wniosek o udzielenie zwolnienia z pracy z tytułu opieki nad dzieckiem – nauczyciel
Wniosek o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe