Informacje o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 

Egzamin ósmoklasisty dla rodziców i uczniów 2024 – informator

W roku 2023 i 2024 Informator należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r. ➡  Link do strony CKE, gdzie można zapoznać się z Informatorami o egzaminie z danego przedmiotu wraz z Aneksami.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w roku 2024

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku