Wpłaty za obiady dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 21    
LUTY 2023 r.
Koszt obiadu liczony jest od 13 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. 
12 dni żywienia 
Cena obiadu za ten okres
72,00 zł (12 dni x 6,00 zł)
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Zespołu Edukacyjnego nr 3 do 26 stycznia 2023 r.,
z góry za ten okres.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiad.


UWAGA!

Od stycznia 2023 wzrasta stawka żywieniowa za obiady szkolne do 6 zł. W związku z tym osoby, które mają odpisy proszę o kontakt.


Nr konta: 15 1020 5402 0000 0102 0242 8621
Prosimy o kontakt  telefoniczny  z  intendentką  szkoły (tel. 699902711) lub na e-mail intendent.kaczmarek@wp.pl w sprawie nadpłaty/niedopłaty  za poprzednie miesiące.

Proszę dokonywać wpłat według zasad wywieszonych na tablicy ogłoszeń przy stołówce oraz na stronie internetowej szkoły. O wszelkich trudnościach  dotyczących wpłaty prosimy o informację telefoniczną  do intendenta  szkoły (tel. 699902711) lub na e-mail intendent.kaczmarek@wp.pl

Przykład opisu tytułu wpłaty:
Imię i nazwisko dziecka,
Klasa…
Opłata za obiad
I wyszczególnione daty dni odpisów

 

Intendentka szkolna
Ewa Kaczmarek
tel. 699 902 711
email: intendent.kaczmarek@wp.pl 

Zasady dokonywania wpłat za obiad:

Wpłatę na obiad należy dokonać do 28 dnia każdego miesiąca za cały miesiąc z góry.
W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać do godziny 8:00 w dniu, w którym występuje nieobecność dziecka do intendenta.  Np. 10.09. dziecko idzie do lekarza i tego samego dnia należy zgłosić informację do intendenta do godziny 8.00 telefonicznie.
W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole, odpis należy zrobić dzień wcześniej do godziny 14.00.
Zgłoszone nieobecności ucznia będzie można uwzględnić dokonując wpłaty w następnym miesiącu po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z intendentem – informacja o wielkości kwoty do odliczenia.
Informacje o korzystaniu dziecka z obiadów ze szkolnej stołówki należy dostarczyć wyłącznie intendentowi p. Ewie Kaczmarek.

W przypadku chęci wypisania dziecka z obiadów należy zgłosić ten fakt telefonicznie lub osobiście do intendenta szkoły do końca miesiąca poprzedzającego wypis.

Pełny Regulamin korzystania z posiłków i pobierania opłat za wydawanie posiłków w Zespole Edukacyjnym nr 3 znajduje się w menu  Organizacja / Regulaminy i Procedury