Wpłaty za obiady dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 21  
  
  
                                                                             

GRUDZIEŃ 2021 r.

Koszt obiadu liczony jest od 01 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.
16 dni żywienia
Cena obiadu za cały miesiąc grudzień:
64,00 zł (16 dni x 4,00 zł)
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Zespołu Edukacyjnego nr 3 do 30 listopada 2021 r.,
z góry za cały miesiąc grudzień.
Nr konta: 15 1020 5402 0000 0102 0242 8621

Proszę dokonywać wpłat według zasad wywieszonych na tablicy ogłoszeń przy stołówce oraz na stronie internetowej szkoły. O wszelkich trudnościach  dotyczących wpłaty prosimy o informację telefoniczną  do intendenta  szkoły (tel. 699902711) lub na email intendent.kaczmarek@wp.pl

Przykład opisu tytułu wpłaty:
Imię i nazwisko dziecka,
Klasa…
Opłata za obiad
I wyszczególnione daty dni odpisów

 

Intendentka szkolna
Ewa Kaczmarek
tel. 699 902 711
email: intendent.kaczmarek@wp.pl 

Zasady dokonywania wpłat za obiad:

Wpłatę na obiad należy dokonać do 26 dnia każdego miesiąca za cały miesiąc z góry.
W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisów za obiady dokonuje wychowawca klasy.
W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać do godziny 8.00 w dniu, w którym występuje nieobecność dziecka do intendenta.  Np. 10.09. dziecko idzie do lekarza i tego samego dnia należy zgłosić informację do intendenta do godziny 8.00 telefonicznie.
W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole, odpis należy zrobić dzień wcześniej do godziny 14.00.
Zgłoszone nieobecności ucznia będzie można uwzględnić dokonując wpłaty w następnym miesiącu po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z intendentem – informacja o wielkości kwoty do odliczenia.
Informacje o korzystaniu dziecka z obiadów ze szkolnej stołówki należy dostarczyć wyłącznie intendentowi p. Ewie Kaczmarek.

W przypadku chęci wypisania dziecka z obiadów należy zgłosić ten fakt telefonicznie lub osobiście do intendenta szkoły do końca miesiąca poprzedzającego wypis.

Pełny Regulamin korzystania z posiłków i pobierania opłat za wydawanie posiłków w Zespole Edukacyjnym nr 3 znajduje się w menu O Nas / Dokumenty organizacyjne / Regulaminy i procedury.