Wpłaty za obiady dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 21    
Październik 2022 r.
Koszt obiadu liczony jest od 03 października 2022 r. do 28 października 2022 r. (bez 14 i 31 października). 
19 dni żywienia 
Cena obiadu za ten okres
85,50 zł (19 dni x 4,50 zł)
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Zespołu Edukacyjnego nr 3 do 29 września 2022 r.,
z góry za ten okres.
Nr konta: 15 1020 5402 0000 0102 0242 8621
Prosimy o kontakt  telefoniczny  z  intendentką  szkoły (tel. 699902711) lub na email intendent.kaczmarek@wp.pl w sprawie nadpłaty/niedopłaty  za poprzednie miesiące.

Proszę dokonywać wpłat według zasad wywieszonych na tablicy ogłoszeń przy stołówce oraz na stronie internetowej szkoły. O wszelkich trudnościach  dotyczących wpłaty prosimy o informację telefoniczną  do intendenta  szkoły (tel. 699902711) lub na e-mail intendent.kaczmarek@wp.pl

Przykład opisu tytułu wpłaty:
Imię i nazwisko dziecka,
Klasa…
Opłata za obiad
I wyszczególnione daty dni odpisów

 

Intendentka szkolna
Ewa Kaczmarek
tel. 699 902 711
email: intendent.kaczmarek@wp.pl 

Zasady dokonywania wpłat za obiad:

Wpłatę na obiad należy dokonać do 28 dnia każdego miesiąca za cały miesiąc z góry.
W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać do godziny 8:00 w dniu, w którym występuje nieobecność dziecka do intendenta.  Np. 10.09. dziecko idzie do lekarza i tego samego dnia należy zgłosić informację do intendenta do godziny 8.00 telefonicznie.
W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole, odpis należy zrobić dzień wcześniej do godziny 14.00.
Zgłoszone nieobecności ucznia będzie można uwzględnić dokonując wpłaty w następnym miesiącu po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z intendentem – informacja o wielkości kwoty do odliczenia.
Informacje o korzystaniu dziecka z obiadów ze szkolnej stołówki należy dostarczyć wyłącznie intendentowi p. Ewie Kaczmarek.

W przypadku chęci wypisania dziecka z obiadów należy zgłosić ten fakt telefonicznie lub osobiście do intendenta szkoły do końca miesiąca poprzedzającego wypis.

Pełny Regulamin korzystania z posiłków i pobierania opłat za wydawanie posiłków w Zespole Edukacyjnym nr 3 znajduje się w menu  Organizacja / Regulaminy i Procedury