Wpłaty za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21    
KWIECIEŃ 2024 r.
Koszt obiadu liczony jest od 02 kwietnia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r. – 18 dni żywienia 
Cena obiadu za ten okres 108,00 zł (18 dni x 6,00 zł)

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Zespołu Edukacyjnego nr 3 do 28 marca 2024 r., z góry za ten okres.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiad.

Szanowni Państwo
informujemy, że w przypadku gdy dziecko miało odpisy za obiady, to należy odliczyć tę kwotę od bieżącej wpłaty, a różnicę wpłacić na konto szkoły, zgodnie z harmonogramem opłat w danym miesiącu. 


Nr konta: 15 1020 5402 0000 0102 0242 8621

Prosimy o kontakt  telefoniczny  z  intendentką  szkoły (tel. 699 902 711) lub na e-mail intendent.kaczmarek@wp.pl w sprawie nadpłaty/niedopłaty  za poprzednie miesiące.

Proszę dokonywać wpłat według zasad wywieszonych na tablicy ogłoszeń przy stołówce oraz na stronie internetowej szkoły. O wszelkich trudnościach  dotyczących wpłaty prosimy o informację telefoniczną  do intendenta  szkoły (tel. 699902711) lub na e-mail intendent.kaczmarek@wp.pl

Przykład opisu tytułu wpłaty:
Imię i nazwisko dziecka
Klasa…
Opłata za obiad
Wyszczególnione daty dni odpisów

Intendent szkolny
Ewa Kaczmarek
tel. 699 902 711
email: intendent.kaczmarek@wp.pl 

Zasady dokonywania wpłat za obiad:

Wpłatę na obiad należy dokonać do 28 dnia każdego miesiąca za cały miesiąc z góry.
W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać do godziny 8:00 w dniu, w którym występuje nieobecność dziecka do intendenta.  Na przykład 10 września dziecko idzie do lekarza i tego samego dnia należy zgłosić informację do intendenta do godziny 08.00 telefonicznie.
W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole, odpis należy zrobić dzień wcześniej do godziny 14.00.
Zgłoszone nieobecności ucznia będzie można uwzględnić dokonując wpłaty w następnym miesiącu po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z intendentem – informacja o wielkości kwoty do odliczenia.
Informacje o korzystaniu dziecka z obiadów ze szkolnej stołówki należy dostarczyć wyłącznie intendentowi p. Ewie Kaczmarek.

W przypadku chęci wypisania dziecka z obiadów należy zgłosić ten fakt telefonicznie lub osobiście do intendenta szkoły do końca miesiąca poprzedzającego wypis.

Pełny Regulamin korzystania z posiłków i pobierania opłat za wydawanie posiłków w Zespole Edukacyjnym nr 3 znajduje się w menu  Organizacja / Regulaminy i Procedury