W skład Zespołu Edukacyjnego nr 3 wchodzą
Szkoła Podstawowa nr 21
i Miejskie Przedszkole nr 24

logo

NASZA MISJA
ODPOWIEDZIALNE WSPÓŁDZIAŁANIE
„Zachęcamy do rozwoju, wychowujemy do szczęścia” 

Podstawowe priorytety:

– Działamy, uczymy się, myślimy – odpowiedzialnie.
– Szanujemy siebie wzajemnie oraz otaczający nas świat.
– Poszukujemy talentów w każdym z nas, pomagamy osiągać osobiste – sukcesy na miarę naszych możliwości.
– Wspieramy działania społeczne, pomagamy sobie wzajemnie.

budynek SP21 widok od strony boiska i sali gimnastycznej

 

 

 

 

 

 

W naszym Zespole uczniowie:
– są akceptowani i doceniani za swoje starania;

– czują się tu bezpiecznie, otoczeni serdeczną opieką i życzliwością;
– aktywnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych oraz pozalekcyjnych;
– darzą zaufaniem i szacunkiem rówieśników i dorosłych;
– dokonują samooceny, wybierają i ponoszą konsekwencje swoich wyborów;
– uczą się planowania i odpowiedzialności;
– wiedzą, że mogą liczyć na pomoc, wskazówki nauczycieli i rodziców;
– potrafią bezinteresownie pracować na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej.  

W naszym Zespole nauczyciele:
– są zatrudniani zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;

– są wykształceni i mają możliwość podnoszenia swych kwalifikacji;
– ponoszą odpowiedzialność za swoje decyzje i wybory;
– wykazują się kulturą osobistą, sumiennością, otwartością na potrzeby uczniów;
– budują swój autorytet poprzez okazywanie szacunku uczniom i pracownikom szkoły oraz rodzicom, a nie poprzez manifestację swej pozycji i siły; są „przewodnikami dzieci”, atrakcyjnie prowadzą wszystkie zajęcia, ukierunkowują, inspirują, wdrażają do samodzielnego odkrywania.

 W naszym Zespole Dyrektor:
– jest kompetentny i sprawnie organizuje pracę placówki;

– jest otwarty na współpracę z Rodzicami i różnymi stowarzyszeniami, fundacjami itp.;
– wykazuje się kulturą osobistą, życzliwością, troskliwością, otwartością oraz – umiejętnością rozwiązywania konfliktów;
– postępuje sprawiedliwie i konsekwentnie, potrafi stawiać granice nie naruszając granic innych osób ;
– potrafi współpracować ze środowiskiem;
– stara się o najwyższą jakość nauczania i opieki.

Trochę historii …….

  • Pierwszy dzwonek- marzec 1988 r.
  • Naukę rozpoczyna 187 uczniów.
  • Rok szkolny 1993/1994- szkoła pęka w szwach! 1580 uczniów i ponad 100 nauczycieli.
  • Rok 2008/2009- 298 uczniów i 32 nauczycieli.
  • W latach 1989-2008 szkołę ukończyło 2402 absolwentów.

wrzesień 2018:
dyrektor mgr Dorota Konopacka
wicedyrektor Karolina Kopaczyńska
wicedyrektor Karolina Szefler-Serylak
wicedyrektor Krystyna Gębicka
wicedyrektor Agnieszka Bardelas

budynek szkoły,  widok z lotu ptaka wrzesień 2016:
dr Stefan Bulanda
wicedyrektor mgr Karolina Szefler – Serylak (do 30 września 2016)
wicedyrektor mgr Karolina Kopaczyńska (do 30 września 2016)
wicedyrektor mgr Anna Baka
wicedyrektor Krystyna Gębicka
styczeń 2016: 
mgr Małgorzata Prońko 
wicedyrektor mgr Karolina Szefler – Serylak 
wicedyrektor mgr Karolina Kopaczyńska

wrzesień 2015:
mgr Małgorzata Prońko
wicedyrektor mgr Beata Fabisiak
wicedyrektor mgr Danuta Piwońska

wrzesień 2010:
mgr Bogumiła Stankiewicz
wicedyrektor mgr Beata Fabisiak
wicedyrektor mgr Danuta Piwońska(luty 2011)

Jan Paweł II – Patron Szkoły Podstawowej nr 21

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 19820 roku w Wadowicach, jako trzecie dziecko państwa Emilii i Karola Wojtyłów. Jego brat Edmund przyszedł na świat w roku 1906, a siostra Olga zmarła w wieku niemowlęcym. Karol ochrzczony został 20 czerwca 1920 roku przez ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowego, w kaplicy kościoła w Wadowicach.  

Porucznik Wojtyła, ojciec przyszłego papieża, sumiennie wykonywał swe obowiązki w kwaterze głównej pułku piechoty. Emilia Wojtyłowa prowadziła gospodarstwo domowe i opiekowała się malutkim Karolem. Nazywała go „Lolkiem”. Do szkoły powszechnej Karol poszedł mając 6 lat. Ukończył ją w wieku lat 10. Kiedy 9-letni Karol był w szkole, Emilia została przewieziona do szpitala. Po powrocie Lolka ze szkoły, jego sąsiadka i nauczycielka wyszła mu na spotkanie i powiedziała bez ogródek: „Twoja matka nie żyje”. Od tej pory wychowaniem chłopca zajął się ojciec. Mając 12 lat Karol traci też brata, Edmunda, który umiera zarażony szkarlatyną.

Po ukończeniu szkoły powszechnej Karol uczęszcza do gimnazjum w Wadowicach. Jego ulubionym sportem staje się piłka nożna. W szkole powszechnej grywał w piłkę, ale teraz robi to systematycznie wybierając rolę bramkarza.

W gimnazjum wykazywał ogromne zainteresowanie językiem polskim. Umiłował też klasykę- język grecki i łacinę. W 1938 roku zdał maturę. Otrzymał najwyższe noty (celujący) z języka polskiego, łaciny, greki, niemieckiego, historii, filozofii i wychowania fizycznego.

Następnie udał się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Żył 85 lat. Był 27 lat papieżem.

 

Hymn Rodziny Szkół im. JANA PAWŁA II

1. My, Jana Pawła uczniowie
Słowa Ojca w czyn chcemy przemienić
Pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

Ref.: Twoje myśli, które drogi wskazują,
Twoje słowa, które uczą mądrości.
Twoje czyny przepełnione miłością,
By na zawsze czyste serce już mieć.

 2. Trudno być dobrym człowiekiem
Gdy świat pędzi i goni bez celu,
Dlatego razem przypomnieć warto…

Ref.: Twoje myśli…