Certyfikat „CHRONIMY DZIECI”
Miło nam oznajmić, że

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Wojtyły
w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze
17 kwietnia 2020 r. otrzymała Certyfikat „CHRONIMY DZIECI”

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Certyfikat Chronimy Dzieci