Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

Wydarzenia w ZE3

Image0005 Image0004 Image0003 Image0002 Image0001 Image0007 Image0006 Image0005 Image0004 Image0003 Image0002 Image0001

“PODRÓŻE Z KSIĄŻKĄ”

Zespół Edukacyjny Nr 3 w Zielonej Górze wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze zapraszają do udziału w kampanii społecznej „Podróże z książką”. Celem akcji jest propagowanie mody na czytanie książek wśród pasażerów w różnym przedziale wiekowym, podczas codziennej drogi do pracy czy szkoły. Kampania rozpoczęła się już we wrześniu br. i będzie cyklicznie powtarzana do czerwca 2019 r. Podarowane przez Państwa książki będą rozłożone na siedzeniach w autobusach w wyznaczonych liniach. Książki będą oznaczone specjalnym stemplem, dedykowanym kampanii. Pasażerowie będą mogli poczytać, wykorzystując wolny czas w trakcie przejazdu lub zabrać książkę do domu. Po przeczytaniu książki należy pozostawić w dowolnym autobusie MZK lub w punktach sprzedaży biletów przy ul. Bema lub ul. Kupieckiej. Prosimy osoby chcące wesprzeć kampanię i mające w domu przeczytane albo niepotrzebne książki, o przyniesienie i pozostawienie ich w autobusach, w punktach sprzedaży biletów lub w bibliotece szkolnej, w sali 107 i na półce przed świetlicą w Zespole Edukacyjnym nr 3, ul. os. Pomorskie 13.
Osoby koordynujące akcję:
Wioletta Wilińska, Jolanta Stachurska i Danuta Piwońska.

Certyfikaty

ZE3 NEWS

Uchwała RM w sprawie ustalenia kryteriów
Zarządzenie Prezydenta w sprawie terminów rekrutacji


REKOLEKCJE 26 – 28 marca 2019 r.

Wtorek 26 marca 2019 r.
Klasy I – III
9.00 – 12.30 – I zmiana 1 c, 2 b, 2 d, 3 a
10.45 – 14.25 – II zmiana 1 a, 1 b, 2 a, 2 c
11.45 – 12.30 – wyjście do Kościoła

Klasy IV – VI
10.15 – zbiórka w świetlicy szkolnej dla uczniów,
których rodzice nie wyrażają zgody na samodzielne przejście dziecka do Kościoła
10.30 – 12.00 – spotkanie w Kościele

Klasy VII – VIII
9.00 – zbiórka w świetlicy szkolnej,
których rodzice nie wyrażają zgody na samodzielne przejście dziecka do Kościoła
9.15 – 11.30 – spotkanie w Kościele

Środa 27 marca 2019 r.
Klasy I – III
9.00 – 12.30 – I zmiana 1 a, 1 b, 2 a, 2 c
10.45 – 14.25 – II zmiana 1 c, 2 b, 2 d, 3 a
11.45 – 12.30 – wyjście do Kościoła

Klasy IV – VI
10.15 – zbiórka w świetlicy szkolnej,
których rodzice nie wyrażają zgody na samodzielne przejście dziecka do Kościoła
10.30 – 12.00 – spotkanie w Kościele

Klasy VII – VIII
9.00 – zbiórka w świetlicy szkolnej,
których rodzice nie wyrażają zgody na samodzielne przejście dziecka do Kościoła
9.15 – 11.30 – spotkanie w Kościele

Czwartek 28 marca 2019 r.
Klasy I – III
9.00 – 12.30 – I zmiana 1 c, 2 b, 2 d, 3 a
10.45 – 14.25 – II zmiana 1 a, 1 b, 2 a, 2 c
11.00 – 11.45 – wyjście do Kościoła

Klasy IV – VIII
9.00 – spowiedź
10.00 – msza


Szanowni Państwo!

Proponujemy udział w 55 godz. bezpłatnym warsztacie przygotowującym do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach IV – VI  według programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz Inaczej”.
Szkolenie przeprowadzone będzie z dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) na rok 2019  –  Projekt:  „Program  Spójrz inaczej  podstawą działań profilaktyczno – wychowawczych w zreformowanej szkole podstawowej” –  Szkolenia realizatorów programu w  klasach IV – VI.

Realizator szkolenia: Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki  „Spójrz inaczej”, 
Termin szkolenia: 26 marca 2019 – 28 marca 2019, 3 kwietnia 2019 – 4 kwietnia 2019, wrzesień – październik 2019 
Miejsce szkolenia:
Szkoła Podstawowa nr 21 w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze.
Informacja na temat szkolenia
Celem Programu „Spójrz Inaczej” jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Przebieg  Szkolenia
Zajęcia obejmują: 

 1. Pogłębianie umiejętności kontaktu z uczniami (kontaktu indywidualnego i z grupą: kierowanie klasą, radzenie sobie z dyscypliną
 2. Praktyczne poznanie programu „Spójrz Inaczej” oraz stosowanych w nim metod pracy – poprzez adaptację i symulację scenariuszy zajęć (wykonywanie ich w grupie warsztatowej)
  z klasami wg programu „Spójrz Inaczej” oraz prowadzenie i obserwację zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami
 3. Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki eksperymentowania przez młodzież ze środkami uzależniającymi, obejmujące: porządkowanie wiedzy nt. działania środków uzależniających, mechanizmów uzależnienia, roli szkoły i nauczycieli w zmniejszaniu czynników ryzyka zażywania środków psychoaktywnych oraz praktyczne poznanie i przećwiczenie scenariuszy zajęć profilaktycznych nt. uzależnień dla uczniów.
 4. Zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia i przygotowaniu do realizacji programu „Spójrz Inaczej” zostaną wystawione przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli „Spójrz Inaczej” w Starachowicach – uczestnicy otrzymają je na zakończenie zajęć, na podstawie pełnego w nich uczestnictwa.

Informacje dodatkowe:

Uczestnikom szkolenia „Spójrz Inaczej” realizowanego z dotacji PARPA zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe w wersji papierowej (teczka) i ich poszerzenie w wersji elektronicznej oraz zaopatrzenie podczas szkolenia w podręczniki do realizacji programu „Spójrz Inaczej”.
 • Bezpłatne konsultacje telefoniczne lub mailowe na etapie wdrażania zajęć
  z uczniami w klasach
 • Bezpłatny udział w 5 godzinnych superwizjach – termin do ustalenia
 • Catering w czasie szkolenia: jeden gorący posiłek (obiad) oraz serwis kawowy (w czasie superwizji tylko serwis kawowy).
Recytatorski talent

Kryspin Sozański z klasy Ib zdobył I miejsce w Finale Wojewódzkim Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Młody artysta, który wystąpił w kategorii wiekowej klas I-III szkoły podstawowej brawurowo zaprezentował wiersz Danuty Wawiłow pt.„Daktyle. Swoją interpretacją zwrócił uwagę jurorów, a publiczność zgotowała mu owacje.

Konkurs odbył się 25 marca 2019 r. w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury Był on częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. 

Wszyscy bardzo się cieszymy z sukcesów

Kryspina,  serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wioletta Wilińska

Uczniowie klasy 5c i 4e na piątkowej lekcji religii zmagali się z kostkami Story cubes. Jest to prosta w założeniach i jednocześnie genialna gra, która dostarcza uczniom (i nie tylko :-)) masę radości, stanowiąc przy tym doskonały trening pomysłowości i wyobraźni. Story Cubes to ładnie wykonane, sześcienne kostki, z których każda zawiera na ściankach odmienny zestaw ilustracji związanych tematycznie z opowieściami biblijnymi oraz religią. Uczniowie w kilkuosobowych zespołach stworzyli kreatywne opowiadania, które swoją pomysłowością zaskoczyły zarówno pozostałych uczniów, jak katechetę – p. Jarosław Łapuchę.

Rozkręcamy doradztwo zawodowe w 8c!

 Jednym z priorytetów ministerialnych  w obecnym roku szkolnym jest rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach. Już od zeszłego roku obecni ósmoklasiści szczególnie podchodzą do tej tematyki, gdyż uznałam ją za priorytetową w planie wychowawczym klasy.  W II semestrze rozpoczęły się zajęcia teoretyczne z doradztwa w placówce, a ja zadbałam przede wszystkim o ukazanie praktyczności przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności – w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów.

W ramach planu wychowawczego wybraliśmy się na warsztaty zawodoznawcze do ZSZ PBO w Zielonej Górze, a także do CKZiU „Ekonomik” – również w naszym mieście. Oprócz zajęć teoretyczno-praktycznych mieliśmy przyjemność nawiązać nowe znajomości, a także zwiedzić pracownie i zakamarki ww. szkół ponadpodstawowych.

Bardzo ciekawym doświadczeniem był udział w targach edukacyjno-zawodowych w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, które były organizowane przez Powiatowe Centrum Doradztwa Zawodowego oraz Miasto Zielona Góra.

 Inicjatywa ta służyła przede wszystkim zapoznaniu młodzieży z aktualną ofertą lokalnych szkół ponadpodstawowych. Organizatorzy zachęcali młodzież do korzystania z indywidualnych konsultacji z doświadczonymi doradcami zawodowymi, którzy w razie potrzeby doradzali w kwestii wyboru szkoły lub dopasowywaniu kierunku kształcenia do posiadanych zainteresowań, predyspozycji czy też planów zawodowych. Ósmoklasiści mieli możliwość poznania przedstawicieli zielonogórskich techników, szkół branżowych I stopnia, a także liceów ogólnokształcących oraz odbycia wielu ciekawych rozmów na temat edukacji oraz rynku pracy.

Ponadto odwiedziliśmy XVII Targi Edukacyjne „Absolwent 2019”, po raz drugi w towarzystwie 8a. Młodzież mogła uzyskać niezbędne informacje o zasadach rekrutacji w bieżącym roku oraz zaopatrzyć się w materiały prezentujące uczelnie i szkoły. Podczas imprezy zaprezentowane zostały możliwości rozwoju osobistego, rozwijania talentów i zainteresowań. Nie zabrakło pokazów szkół, wypieków i wyrobów uczniów danych placówek. Targi były kolejną okazją do rozmów konsultacyjnych oraz przygotowały do świadomego planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Uczniowie 8c w marcu bardzo licznie uczestniczyli również w wielu Dniach Otwartych różnych szkół i placówek, które prezentowały się podczas targów i szczególnie przypadły im do gustu. Po tylu doświadczeniach związanych z doradztwem zawodowym  – wybór kolejnej szkoły, będzie na pewno dobrym wyborem – uwzględniającym predyspozycje i pasje.

M. Soczek

Egzamin ósmoklasisty tuż-tuż…

Ostatnio nas „jakby” mniej, ale to przez to, że przygotowujemy się do pierwszego ważnego egzaminu – mianowicie sprawdzianu ósmoklasisty. Aktualnie powtarzamy to, co najważniejsze…, czyli lektury i teksty obowiązkowe. A najlepiej sprawdzają się powtórki z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych pomocy.

Uczniowie 8a i 8c po omówieniu „Pana Tadeusza” wykonywali  i omawiali katalogi zwyczajów oraz obyczajów szlacheckich, a także prezentowali treść i problematykę poznanych lektur z wykorzystaniem przygotowanych przez siebie źródeł i plakatów. Ich prace zdobią obecnie korytarz na II piętrze koło gabinetów polonistycznych. Zapraszamy pozostałych uczniów klas ósmych do efektywnego spędzania czasu i przeglądania prac kolegów oraz koleżanek na przerwach (uśmiech).

Przygotowania sobie oczywiście urozmaicaliśmy. Uczestniczyliśmy w tzw. „Lekcji w kinie”, czyli warsztatach powtórzeniowych o reklamie i perswazji  w auli UZ – połączonych z projekcją filmu młodzieżowego: „Biała jak mleko, czerwona jak krew”.  

Ponadto – kl. 8c miała przyjemność uczestniczyć w bardzo kształcących zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich – przez uczniów 7a i ich wychowawcę. Lekcja pt. „Dramat na scenie, czyli przedstawienie” bardzo pomogła usystematyzować wiedzę o dramacie. Dziękujemy za wsparcie!

Planów mamy jeszcze dużo,  a na deser po trudach i znojach – wspólne oglądanie spektaklu teatralnego „Balladyna”, które organizuję w kwietniu dla kl. 7-8. Może egzamin z j. polskiego nie będzie taki straszny, jak go malują?! Będziemy za wszystkich trzymać kciuki!

M. Soczek

Klasa I a z okazji rozpoczęcia wiosny pięknie przystroiła korytarz wiosennymi kwiatami i obsadziła nimi też skrzynkę, która wraz z innymi skrzyneczkami z klas I – III  rozweseliła naszą szkołę. Z tej też okazji rodzice z klasy I a zorganizowali swoim dzieciom Dzień Gofra. Stworzyliśmy więc nową świecką tradycję. Jako, że w tym dniu wiele mówiliśmy o zdrowym odżywianiu, to i nasze gofry były obłożone zdrowymi owocami i przetworami. Bita śmietana też była własnej roboty. Dzięki gofrom odwiedziło nas sporo pracowników szkoły, albo gofry same ich znalazły. Było smacznie, zdrowo, kolorowo i wesoło.

Klasa I a wzięła udział w konkursie „Moja klasa Leci na księżyc”, zorganizowanym przez Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus. Konkurs polegał na wykonaniu, konstrukcji przedstawiającej rakietę lub inny pojazd, którym, z pomocą naszej wyobraźni, możemy udać się na Księżyc. Zbudowaliśmy Superrakietę Radość, którą cała klasa I a z Zespołu Edukacyjnego nr 3 wybiera się w podróż. Bardzo pomogli nam w tym rodzice klasowi. Chcemy nie tylko poznać wszelakie tajemnice naszej jedynej naturalnej satelity Ziemi, ale także zadbać o nią. Wysprzątamy Księżyc ze wszelkich kosmicznych śmieci, żeby nam świecił jaśniej. We wszystkich kraterach w ogromnych ekologicznych namiotach zasadzimy zdrowe warzywa i owoce, no i kwiatki, żeby było kolorowo. Piramida żywności będzie naszym drogowskazem, żebyśmy byli zdrowi. Jako, że przez jakiś czas będziemy tam mieszkać, wprowadzimy nasze prawa, głównie te, dotyczące miłości, przyjaźni, tolerancji  i może paru rodziców zabierzemy ze sobą, żeby się do nich od czasu do czasu przytulić. Będziemy z góry obserwować Ziemię i kontrolować, czy mieszkańcy naszej planety, wezmą z nas przykład i w końcu zadbają o to, aby dzieci na całym świecie mogły żyć w zdrowiu, szczęściu, otoczone miłością i czuć się bezpiecznie. Marzenia są po to, aby się spełniały.

Polska 15 lat w Unii Europejskiej

Te piękne prace wykonały  w świetlicy szkolnej  pod kierunkiem D. Piwońskiej uczennice klasy IV e Nikola Stopka i Matylda Kopczyk . Wezmą one udział w regionalnym konkursie plastycznym „Polska 15 lat w Unii Europejskiej” zorganizowanym przez posła do parlamentu europejskiego prof. Dariusza Rosatiego.


OGROMNY SUKCES AGNIESZKI

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Agnieszka Warzywoda ( 7a) została laureatką konkursu z języka angielskiego. Na tym jednak nie koniec. Agnieszka dołączyła również do grona laureatów Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego! W ósmej klasie zostaje tylko matematyka i w czasie egzaminów Agnieszka będzie odpoczywać:) Gratuluję Ci bardzo. I jak zwykle, PĘKAM Z DUMY! K.Loch

DZIEJE SIĘ W VII A!

Postanowiliśmy z przytupem przywitać wytęsknioną wiosnę. Zaczęliśmy już 20 marca (astronomiczny początek wiosny) wizytą w Teatrze Lubuskim. Obejrzeliśmy doskonały spektakl pt. ”Bestia”. Rzecz dotyczy trudnych relacji w szkole, koleżeństwa, hejtu. Daje do myślenia. POLECAMY! Dodatkową atrakcją był udział w spektaklu znanego nam z warsztatów Pana Kurasia. Wieczorem zebraliśmy się w szkole na dorocznej” nocce filmowej”. Było karaoke, planszówki, bitwy na poduszki, wspólne przeżywanie zakończenia filmu… Na szczęście od rana nie było lekcji ( tak uczciliśmy kalendarzowy początek wiosny- dzień wagarowicza). Ogarnęliśmy klasę, zjedliśmy wspólne śniadanie, pograliśmy w ”Mafię” i uciekliśmy ze szkoły…..na warsztaty w ramach projektu ”Świat Nauki”:) Potem zmęczeni (ale zadowoleni) wróciliśmy do domów. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, ale przede wszystkim za to, że mam taką super klasę, w której wychowankowie potrafią spędzić czas bez komórek i świetnie się przy tym integrować:) K.Loch

Sukces z języka angielskiego

Agnieszka Warzywoda, uczennica klasy 7a, została laureatką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego. Konkurs odbył się 14.03.19.
Wielkie gratulacje !
Paweł Mierzyński


SUKCES Z CHEMII

Michał Urbański, uczeń klasy 8D, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, który odbył13.03.2019r.
Krystyna Szymanowska


Klasa I a udała się na kolejne warsztaty czytelnicze do WiMBP – Biblioteki Pana Kleksa. Poznaliśmy historię małego miłośnika książek, szpaka Kajtka. Kajtek to nie tylko bardzo mądry ptaszek, ale także wielki przyjaciel swojej gromady szpaków, której dzięki swojej wiedzy bardzo pomógł. Dzieci poznały także inne gatunki ptaków i dowiedziały się, jak pomagać im zimową porą. Czym je karmić, jaki dla nich zbudować domek. Następnie uczniowie klasy I a stworzyli całą gromadę szpaków, którą zabrali do szkoły. Już wiedzą, że przyjaźń i zdobyta wiedza mogą wiele zdziałać i choć każdy jest inny, to nie przeszkadza w wzajemnym wspieraniu się, zrozumieniu i koleżeństwie.


Święto Kobiet w 6 a

Wszyscy uczniowie klasy 6A uroczyście świętowali Dzień Kobiet. Chłopcy przygotowali niespodzianki, które ucieszyły i rozbawiły nasze dziewczyny. Martyna rządziła ustawiając wszystkich w sympatycznym szeregu. Nie był to łatwe! Urządziliśmy kawiarenkę i każdy miał rozmawiać z każdym. Hmm.. nie można było nic podsłuchać! Każdy mówił i mówił i był ogromny szum;-) Potem losowaliśmy ubranka z czarnego wora i były przebieranki! Maja miała ogromne okulary chyba Martyny, Mikołaj spódnicę Amelki? Maciek kapelusz Michała a Gabrysia skarpety? Nie wiem czyje. Było fajnie. Przebrani i rozbawieni zatańczyliśmy dookoła klasy. Były tańce z balonami i bez. Potem Lenka dała upust swoim umiejętnościom kosmetycznym i wymalowała chłopaków. Do takiej zabawy potrzebne były kalorie! Smakowaliśmy wypieki przygotowane przez mamę Gracjana i Michała. Na zakończenie każda dziewczynka otrzymała kwiatka w różowej doniczce. Było miło.. Powtórzymy to w następnym roku.
Dziękujemy naszym chłopakom!


NIETYPOWA LEKCJA

„Pały wszędzie, dopy wszędzie. Co to będzie, co to będzie?”- Brzmi znajomo? To parafraza słynnego cytatu z II cz. ” Dziadów” Adama Mickiewicza. Jest to lektura obowiązkowa, a już niedługo egzamin…Siódmoklasiści postanowili pomóc swoim starszym kolegom z 8c przygotować się do tego ważnego testu. Poprowadziłam lekcję powtórkową, której temat brzmiał: Dramat na scenie, czyli przedstawienie. Uczniowie obu klas mieli okazję usystematyzować swoją wiedzę i w dość nietypowy sposób powtórzyć treść lektury. 7a przygotowała tzw. parodię pierwowzoru literackiego, w której przenieśliśmy obrzęd dziadów do….szkoły:) Najgorszą kategorią ” szkolnych grzechów” okazało się  nieudzielenie pomocy kolegom i koleżankom….My, mamy nadzieję, pomogliśmy:) Dziękuję wychowawcy klasy 8c, Pani Marcie Soczek i Pani wicedyrektor Karolinie Kopaczyńskiej za obecność. K. Loch


Konkurs recytatorski

W sali Hydro(za)gadka Zielonogórskiego Ośrodka Kultury przez dwa dni odbywały się prezentacje miejskie Dziecięcego i Młodzieżowego Konkursu Recytatorskiego. Aby tam się dostać, należało przejść szkolne eliminacje. Recytatorzy występowali  w dwóch kategoriach: Recytacja i Wywiedzione ze Słowa. Naszą szkołę reprezentowali:
W kategorii klas I – III – Gabriela Grzesik klasa II b,  Gabriela Konopska klasa II a, Kryspin Sozański klasa I b.
W kategorii klas IV – VI – Hanna Tumala klasa IV e, Kinga Szajnicka klasa V c, Lena Romanowska klasa V b.
W kategorii klas VII – VIII – Wiktoria Stefańska klasa VII a, Julia Jędych klasa VIII c, Ola Pyrgiel klasa VIII d.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, jury nagrodziło i wyróżniło młodych recytatorów oraz nominowało do udziału w finale wojewódzkim. Wśród grona nagrodzonych znalazł się nasz uczeń – Kryspin Sozański i to on będzie reprezentował dalej naszą szkołę.
red. konopnicka


II a ćwiczy buzię i język

W czwartek, 07.03.2019r klasa IIa uczestniczyła w warsztatach logopedycznych. Była to okazja do poznania pracy logopedy i wspaniała gimnastyka dla buzi i języka. Mimo, że uczniowie wykonywali trudne zadania logopedyczne, zabawy było przy tym co nie miara  najfajniejsze, a zarazem najsmaczniejsze okazało się dmuchanie przez słomkę czekoladowych kuleczek i lizanie pysznych lizaków.


Klasa II a świętuje Dzień Kobiet

08.03.2019r. był w klasie II a dniem wyjątkowym, od rana chłopcy obdarowywali dziewczynki laurkami i składali wspaniałe życzenia. Młodzi mężczyźni zorganizowali dla swoich Koleżanek słodką niespodziankę oraz wręczyli piękne i pachnące kwiaty. To był wspaniały dzień, który na długo zostanie w pamięci dziewcząt


Wycieczka klasy II a do Krainy Słodkości

08.03.2019r uczniowie klasy II a wraz z Paniami wybrali się do zielonogórskiej Krainy Słodkości. Na miejscu mogli poznać tajniki powstawania smacznych lizaków i bajecznie kolorowych cukierków. Bacznie obserwowali pracę pań, które sprawnie kręciły wielobarwne lizaczki. Panie tworzyły je z gorącego karmelu, który barwiły za pomocą naturalnych wyciągów z owoców i warzyw. Każdy mógł spróbować wyrobów od razu po ich przygotowaniu. Po pokazie produkcji, każdy samodzielnie wykonał swojego wyjątkowego lizaka, którego zabrał do domu. To była bardzo udana wycieczka, a o „Krainie Słodkości” tak szybko nie zapomnimy. 

Klasa I a z okazji Dnia Kobiet udała się do Krainy Słodkości, aby tam, wśród słodkich zapachów i kolorów tęczy świętować ten szczególny dzień. Najpierw dzieci miały możliwość obejrzenia, jak tworzy się słodką, karmelową masę, z której potem wyciągane są wałeczki na cukierki.  Pierwszaki z tych wałeczków mogły skręcić dla siebie pyszne lizaki. Obejrzały, jak robi się ze słodkiej masy cukierki, które potem mogły spróbować. Dziewczynki dodatkowo, oprócz lizaków, miały możliwość zabrania do domu paczuszki cukierków o różnych smakach. Było słodko, kolorowo i smacznie.


DZIEŃ KOBIET W VII A

Nasi panowie, jak zwykle, pamiętali o Dniu Kobiet. Dostałyśmy piękne kwiatki, pyszne czekoladki…Bezcenne jednak było ” Sto lat” na stojąco:) Dziękujemy, Chłopaki!


VII A NA ” SIŁCE”

28 marca nasza klasa w ramach godziny wychowawczej odwiedziła super miejsce. Byliśmy w AKTON FITNESS na spotkaniu z niezwykłym człowiekiem. Właściciel siłowni- Pan Rafał Prokopiuk, jest prawdziwym wzorem do naśladowania. Jako nastolatek chorował z powodu otyłości. Siła charakteru, hart ducha, konsekwencja w realizacji marzeń i ogrom pracy nad ciałem i umysłem przyniosły naszemu rozmówcy m.in. tytuł Mistrza Świata Federacji WBBF w kategorii Model i Wicemistrza Świata Federacji WPF w kategorii Man Psysique.
Niestety,  tego dnia wypadł też tłusty czwartek….Mieliśmy ( przynajmniej ja miałam) ogromny dylemat: kultywować tradycję czy walczyć ze słabościami? Dwie skrzynki pączków od Oskara, torba chrustów upieczonych przez Olka….. Tradycja wygrała, tym większy podziw dla Pana Rafała 🙂 K.Loch

 
VII Edycja Szkolnego Konkursu „IDOL”

Nie mogło być inaczej. Do udziału w kolejnej, już VII edycji szkolnego IDOLA, zapisało się bardzo wielu uczestników. Jak co roku, organizatorzy – Ewa Przykuta, Małgorzata Lesicka, Dorota Konopacka i Dorian Zarzycki – określili temat, a i tym razem, tytuły konkretnych piosenek. Tegoroczny konkurs opierał się na piosenkach z bajek …. naszych rodziców. Pojawiły się piosenki z programów rozrywkowych, ulubionych bajek i filmów. Wykonawcy występowali solo, w duetach i całą klasą.
Nowością w tym roku okazała się oryginalna wersja zapowiedzi naszych wykonawców, czyli urywki z przesłuchań. Publiczność mogła zobaczyć, jak przebiegały wszystkie przesłuchania, i kto tak naprawdę miał tremę.
Późne popołudnie zdominowała świetna zabawa, duża dawka muzyki i chęć bycia razem. Nad całością czuwał pan Dorian, który na scenie, oczywiście obok naszych wykonawców, czuł się jak ryba w wodzie.  
Poziom występów był wysoki. Szacowne jury, w składzie Anna Kalinowska, Grażyna Kaczmarek i Janek, nie miało łatwo. Kiedy komisja konkursowa udała się na długie obrady, nastąpił czas na głosowanie publiczności.
Zanim wyniki zostały ogłoszone, wszyscy uczestnicy muzycznej zabawy zostali zaproszeni na scenę i z rąk dyrekcji otrzymali słodkie, kolorowe, specjalnie na ten konkurs przygotowane … klucze wiolinowe. A potem nadszedł już czas na zwycięzców.
Nagroda Publiczności powędrowała do klasy I b, która zaśpiewała „Kwokę”.
Wyróżnienie otrzymała Hania Maślanka z klasy I a z a wykonanie piosenki pt. „Pippi Langstrump”.
III miejsce zdobyła uczennica klasy IV b Amelia Szczors śpiewając „Witajcie w naszej bajce”.
II miejsce powędrowało do Niny Kopczyk z klasy I a za wykonanie piosenki pt. „Miłość rożnie wokół nas”.  
I miejsce, złoty mikrofon i nagranie piosenki w profesjonalnym studio otrzymała Kiara Harasimiuk z klasy IV e za wykonanie piosenki z bajki „Gumisie”.
Wszystkim gratulujemy i zapraszamy za rok.
red. konopnicka


 


REPORTAŻ O LOSACH I CHOROBIE ANI
Ania jest uczennicą naszej szkoły. Kilka lat temu miała zabieg przeszczepienia nerki. W marcu tego roku lekarze orzekli odrzut organu, który można utrzymać farmakologicznie – przyjmując odpowiednie leki. Ich koszt jest bardzo duży. Jeśli chcesz pomóc Ani, przekaż darowiznę lub 1% podatku dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka” w Zielonej Górze (dopisek „Anna Maciąga”).
.

Numer konta:

Bank PKO S.A. II O. w Zielonej Górze

nr 85 1240 4038 1111 0000 3101 5178

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nerka” w Zielonej Górze

KRS: 0000233543

Plan lekcji


Plan lekcji ważny od 28-01-2019 r.

Szkoła Podstawowa

Sukcesy uczniów

Dzwonki

1    8.00-8.45

2    8.55-9.40

3    9.50-10.35

4    10.45-11.30

5    11.45-12.30

6    12.45-13.30

7    13.40-14.25

8    14.35-15.20

Wieloletni przyjaciel szkoły


 

Firma SWISSKRONO udziela szkole wsparcia

poprzez przekazywanie paneli podłogowych

oraz blatów do stołów uczniowskich