Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Piotr Walania

e-mail: piotr.walania@centrumergon.pl
tel. 68 325-82-32

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:
Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Zarządzenie nr /2018 Dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze z dnia r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze.