PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Edukacyjny nr 3 w Zielonej Górze, Osiedle Pomorskie 13, 65-548 Zielona Góra, email: sekretariat@ze3.zgora.pl, numer telefonu: 68 325 82 32.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

Masz prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych, jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO oraz art. 108a ustawy Prawo oświatowe.

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty współpracujące z administratorem w zakresie obsługi informatycznej oraz inne podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie
z naszymi poleceniami.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zespół Edukacyjny nr 3 w Zielonej Górze nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe zawarte w zapisie monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 2 miesięcy.