Terapia pedagogiczna

Nauczyciel prowadzący:
mgr Anna Wańczko  – pedagog terapeuta
„Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”
  KONFUCJUSZ
Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia, posiadający opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Obejmuje specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które prowadzone są różnymi metodami i technikami, mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych. Głównym celem zajęć jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.
Działania skierowane są na korekcję, czyli usuwanie przyczyn i objawów pojawiających się trudności, jak również na kompensację – rozumianą jako zastępowanie zaburzonych funkcji innymi – sprawnie działającymi dzięki ich usprawnianiu.
Należy pamiętać, że terapia pedagogiczna jest procesem długofalowym, do osiągnięcia zamierzonych celów konieczna jest współpraca pomiędzy placówką a domem rodzinnym dziecka.