Nasza szkoła prowadzi wiele zajęć pozalekcyjnych
poszerzających zainteresowania uczniów
i rozwijające ich wrodzone umiejętności.
Dla uczniów z trudnościami w nauce
prowadzone są zajęcia pozalekcyjne
pomagające przezwyciężyć trudności.

ZAPRASZAMY
na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2022/2023 !!!

Poniżej harmonogram zajęć do pobrania

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w II półroczu 2022/2023

GODZINY DOSTĘPNOŚCI – KONSULTACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW w II półroczu roku szkolnego 2022/2023