Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024:

  • 5 września 2023 r. – zebranie zbiorowe, zapoznanie z dokumentami Zespołu Edukacyjnego nr 3
  • 10 października 2023 r. – zebranie zbiorowe, zapoznanie z planem pracy szkoły, programem profilaktyczno – wychowawczym klasy
  • 19 grudnia 2023 r. – zebranie zbiorowe, podanie propozycji wszystkich ocen
  • 23 stycznia 2024 r. – zebranie zbiorowe, po klasyfikacji oraz dla kl. VIII – warunki przebiegu egzaminu ósmoklasisty
  • 12 marca 2024 r. – zebranie zbiorowe, podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2023/2024
  • 7 maja 2024 r. – zebranie zbiorowe, podanie propozycji wszystkich ocen
  • 18 czerwca 2024 r. – zebranie zbiorowe, podsumowanie II półrocza roku szkolnego 2023/2024