Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023:

  • 6 września 2022 r. – zebranie zbiorowe, zapoznanie z dokumentami Zespołu Edukacyjnego nr 3
  • 4 października 2022 r. – zebranie zbiorowe, zapoznanie z planem pracy szkoły, programem wychowawczo – profilaktycznym klasy
  • 13 grudnia 2022 r. – zebranie zbiorowe, podanie propozycji wszystkich ocen,
  • 24 stycznia 2023 r. – zebranie zbiorowe, po klasyfikacji oraz dla kl. VIII – warunki przebiegu egzaminu ósmoklasisty
  • 28 lutego 2023 r. – zebranie zbiorowe, podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2022/2023 
  • 4 kwietnia 2023 r.  – zebranie zbiorowe
  • 9 maja 2023 r. – zebranie zbiorowe, podanie propozycji wszystkich ocen,
  • 20 czerwca 2023 r. – zebranie zbiorowe, podsumowanie II półrocza roku szkolnego 2022/2023