Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

  • 2 września 2021 r. – zebranie zbiorowe, zapoznanie z dokumentami Zespołu Edukacyjnego nr 3
  • 5 października 2021 r. – zebranie zbiorowe, zapoznanie z planem pracy szkoły, programem wychowawczo – profilaktycznym klasy
  • 7 grudnia 2021 r. – zebranie zbiorowe, podanie propozycji wszystkich ocen,
  • 11 stycznia 2022 r. – zebranie zbiorowe, po klasyfikacji
  • 15 lutego 2022 r. – zebranie zbiorowe, podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2021/2022 oraz dla kl. VIII – warunki przebiegu egzaminu ósmoklasisty
  • 29 marca 2022 r.  – zebranie zbiorowe
  • 10 maja 2022 r. – zebranie zbiorowe, podanie propozycji wszystkich ocen,
  • 21 czerwca 2022 r. – zebranie zbiorowe, podsumowanie II półrocza roku szkolnego 2021/2022