RADA RODZICÓW  / 30 zł na semestr /
71 1020 5402 0000 0402 0253 3099

DANE DO PRZELEWÓW:
ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 3

UL. OS.POMORSKIE 28
65-548 ZIELONA GÓRA
TYTUŁEM : IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ GRUPA


PREZYDIUM RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Przewodnicząca RRSylwia Gruszczyńska („Mrówki”)
Skarbnik: Anna Lehman („Kangurki”)
Sekretarz: Joanna Kusak („Zajączki”)
Członek: Kamil Trzeciecki („Myszki”)
Członek: Krzysztof Antoniewicz („Kotki” i „Pszczółki”)

Telefon do Przewodniczącej RR: 663 084 161