RADA RODZICÓW  / 30 zł na semestr /
71 1020 5402 0000 0402 0253 3099

DANE DO PRZELEWÓW:
ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 3

UL. OS.POMORSKIE 28
65-548 ZIELONA GÓRA
TYTUŁEM: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ GRUPA


PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Przewodniczący RR: Krzysztof Antoniewicz („Zajączki”)
Skarbnik: Agata Herman („Tygryski”)
Sekretarz: Joanna Kusak („Sówki”)
Członek: Kamila Szendi („Mrówki”)
Członek: Dorota Cupak („Sówki”)

Telefon do Przewodniczącego RR: 601 766 608