PRZEDSZKOLE CZYNNE
W GODZ
6:30 – 16:30
e-mail: sekretariat@ze3.zgora.pl
tel. 68 321 38 47 


PODSTAWA PROGRAMOWA
realizowana jest w godz. 8:00 – 13:00


GODZINY POSIŁKÓW
08:30 I śniadanie

11:00 II śniadanie
13:30 obiad
(13:00 w przypadku zaplanowanych zajęć dodatkowych)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
06:30 – 8:00 
schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawa

w grupach łączonych;
– oferty przed podstawą programową np. działania z wykorzystaniem elementów metod: Pedagogiki  Zabawy , Ruchu  rozwijającego W.  Sherborne, Dobrego Startu i inne;
– zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań    dzieci;
– działania i zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci;
– zabawy integrujące grupę;
– praca indywidualna;
– rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy;
– ćwiczenia poranne-zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe;
– przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe,  higieniczne, samoobsługowe w łazience i sali;
08:30 I śniadanie
09:00 – 11:00

– Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy    programowej wychowania przedszkolnego, poprzez  zajęcia z    całą grupą, w małych zespołach i działania indywidualne;
– obserwacja i diagnoza
– spacery, wycieczki,
– zabawy swobodne w sali służące realizacji pomysłów i    zainteresowań dzieci;
– zabawy swobodne i  ruchowe organizowane przez nauczyciela na placu przedszkolnym;
– zabawy ruchowe w sali;
– przygotowanie do śniadania- czynności  porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w sali i w łazience;
11:00  II śniadanie

11:30 – 13:30 zajęcia w grupach:
Grupa 1, 2, 3, 4

– relaks i odpoczynek, także przy muzyce relaksacyjnej,
– słuchanie bajek (w tym terapeutycznych) i utworów literatury dziecięcej;
– dokumentacja obserwacji;
– przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe, w sali i w łazience;

Grupa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

– zabawy dydaktyczne i  badawcze; 
– zajęcia indywidualne, obserwacja, diagnoza.
– zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe.
– przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe, w szatni, w sali i w łazience

13:30-14:00 obiad
14:30-16:30

– rozchodzenie się dzieci ;
– słuchanie bajek (w tym terapeutycznych) i utworów literatury dziecięcej;
– zajęcia dodatkowe dla dzieci rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;
– zajęcia i zabawy  dla dzieci wyrównujące braki i korygujące trudności;
– zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali i na placu przedszkolnym;
– zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach,
  imprezach okolicznościowych i artystycznych,
– oferty po podstawie programowej np. działania z wykorzystaniem elementów metod:
  Pedagogiki Zabawy , Ruchu rozwijającego W. Sherborne,, Dobrego Startu, i inne;
– zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci
14:30-16:30
– zabawy w grupach łączonych, rozchodzenie się dzieci


ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE
W przedszkolu odbywają się następujące zajęcia dodatkowe nieodpłatne, zorganizowane w ramach posiadanych środków:

  • Terapia logopedyczna
  • Terapia psychologiczna
  • Terapia pedagogiczna
  • Zajęcia z językiem angielskim dla wszystkich dzieci