Rada Rodziców SP21
przy Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze

Przewodnicząca – Agnieszka Paszkowiec tel. 500-183-429
Zastępca przewodniczącego – Andrzej Chłopek 608-672-707
Sekretarz/Skarbnik  – Irena Rzepniak tel. 606-760-401
Członek: Urszula Giercza
Członek: Kamila Olczyk – Borodziej
Członek: Adriana Kusz

Kontakt: rada.rodzicow@ze3.zgora.pl


 

Składki
– jedno dziecko w Szkole Podstawowej – 25 zł na semestr
– dwoje i więcej dzieci w Szkole Podstawowej – 20 zł na semestr
Termin płatności
– do końca listopada za I semestr
– do końca marca za II semestr
Gdzie płacić
– bezpośrednio u skarbnika klasy (rodzica)
– SKO przy Zespole Edukacyjnym nr 3
– Bank PKO BP SA Oddział 1 Zielona Góra
40 1020 5402 0000 0402 0283 9207