Logopeda

mgr Wioletta Krasoń – neurologopeda

mgr Ewa Rybczyńska – logopeda

mgr Michalina Grinig – logopeda

W naszym przedszkolu systematycznie prowadzone są zajęcia logopedyczne. Już we wrześniu przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne w grupach cztero-, pięcio- i sześciolatków. Na zajęcia zakwalifikowane zostaną wszystkie dzieci sześcioletnie których stan wymowy wymaga pomocy logopedy oraz cztero- i pięciolatki z najbardziej zaburzoną wymową, wymagającą pilnej interwencji specjalisty.

W grupach trzylatków będą prowadzone wstępne obserwacje a następnie zajęcia profilaktyczne.

Jak wygląda badanie przesiewowe w przedszkolu?

Dziecko idzie razem z logopedą do przedszkolnego gabinetu logopedycznego gdzie logopeda za pomocą książeczek, rozmowy, specjalistycznych testów logopedycznych przeprowadza badanie.

W czasie gdy dziecko ogląda książkę, proszone jest o nazywanie lub opisywanie obrazka. Logopeda zadaje różne pytania do rysunków, proszę o wskazanie jakiegoś szczegółu, skojarzenia, wyjaśnienia zaistniałego zjawiska. Wtedy sprawdzana jest artykulacja, rozumienie poleceń. Podczas rozmów kontrolowana jego mowa spontaniczna i również rozumienie pytań, poleceń, myślenie. Podczas takiego badania analizuje się również sprawność narządów artykulacyjnych, czyli języka, podniebienia, warg, żuchwy, policzków oraz umiejętności słuchowe, oddechowe.

Wyniki wstępnej diagnozy prezentowane są Rodzicom oraz wychowawcom. Następnie, po wyrażeniu zgody przez rodzica, dzieci zakwalifikowane zaczynają uczęszczać na terapię logopedyczną. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, indywidualnie lub w grupach od 2 do 4 osób. Zajęcia trwają 45 minut.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy);
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej;
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie);
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek;
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej;
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych.

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:

 • diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
 • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
 • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;
 • konsultacje dla zainteresowanych rodziców.

Zaangażowanie rodziców ma ogromny wpływ na przebieg terapii logopedycznej. Zadaniem rodziców jest utrwalanie z dzieckiem opracowanego na zajęciach materiału, gdyż tylko wtedy można przejść do następnego etapu ćwiczeń.

Życzymy rodzicom wspaniałych osiągnięć w procesie rozwoju mowy swoich dzieci!