Wybieram zdrowie

W czerwcu uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej wzięli udział w zielonogórskim konkursie plastycznym pod hasłem „Wybieram zdrowie”. Konkurs organizowany był w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023 przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Prace konkursowe wykonali: Pola Wachowska-Najbor, Kinga Szonda, Zuzanna Chojnacka oraz Gracjan Dzikowicz.


Mój pomysł na zdrowie!

W czerwcu dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023. W ramach kampanii przygotowana dla dzieci konkurs plastyczny pod hasłem „Mój sposób na zdrowie”. W konkursie wzięło udział 60 uczniów z klas I-III.