KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

1.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

2.

I półrocze roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r. – 28 stycznia 2024 r.

 

3.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

4.

Ferie zimowe

 

12 lutego 2024 r. – 25 lutego 2024 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

5.

II półrocze roku szkolnego 2023/2024

29 stycznia 2024 r. – 21 czerwca 2024 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca 2024 r. – 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

7.

Egzamin ósmoklasisty

 Termin główny:

1.     Język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) godz. 9.00

2.     Matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) godz. 9.00

3.     Język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) godz. 9.00

Termin dodatkowy:

1.     Język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek), godz. 9.00

2.     Matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek), godz. 9.00

3.     Język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa), godz. 9.00

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

9.

Ferie letnie

 

22 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

2 stycznia 2024 r. – wtorek

29 kwietnia 2024 r. – 30 kwietnia 2024 r. – poniedziałek, wtorek

31 maja 2024 r. – po Bożym Ciele

2 maja 2024 r. – czwartek