Po lupą i pod mikroskopem

Podczas dwóch godzin zajęć Koła Młodego Biologa uczniowie testowali możliwości zakupionych  w ramach programu Laboratoria Przyszłości mikroskopów i lup stereoskopowych. Uczniowie oglądali różne preparaty roślinne po mikroskopami. Natomiast przedmioty obserwowane za pomocą lup były bardzo różnorodne. Uczniowie sprawdzali jak wygląda kreda, własne paznokcie, różnego rodzaju materiały. Wszystko co im przyszło do głowy można było zobaczyć w powiększeniu.

Karolina Kopaczyńska


Mikroskopowanie w klasach V

Uczniowie klas V na lekcjach biologii poznali budowę mikroskopu optycznego. Po części teoretycznej przeprowadzonej przez nauczyciela przyszła kolej na praktykę. Uczniowie w parach prowadzili obserwacje mikroskopowe. Dzięki sprzętowi zakupionemu w ramach programu Laboratoria Przyszłości prace przebiegały bardzo sprawnie.  Pod mikroskopem uczniowie oglądali preparaty roślinne – m.in.  budowę tkanek roślinnych. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji, z ogromnym zainteresowaniem i zaciekawieniem patrzyli w okular mikroskopu. Wykonywali również rysunki tego co widzieli. Miłym podsumowaniem lekcji było stwierdzenie przez uczniów „super lekcja”.

Karolina Kopaczyńska


 

Konferencja „Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych”

Dużym zainteresowaniem nauczycieli informatyki i matematyki cieszyła się zorganizowana w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli konferencja „Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych”, która odbyła się 14 września 2022 roku. Współorganizatorami były wydawnictwa MiGra i Helion Edukacja dzięki którym nauczyciele otrzymali solidną dawkę informacji niezbędnych do wykorzystania drukarek 3D, które w szkołach w związku z realizacją projektu Laboratoria Przyszłości.
W Konferencji udział wzięły nasze szkolne koordynatorki projektu: Aneta Raczykowska i Paulina Woźniak-Chojnacka.
Pani Grażyna Koba, autorka podręczników do informatyki wydawnictwa MiGra i pan Krzysztof Fortuna – ekspert druku 3D, wprowadzili nauczycieli w
świat trójwymiarowych wydruków przedstawiając praktyczne zasady dotyczące obsługi drukarek i programów do tworzenia modelu 3D, podając adresy przydatnych stron internetowych, informacje o materiałach edukacyjnych. Udział w Konferencji pozwolił wzbogacić szkolnym koordynatorkom projektu swój warsztat pracy oraz zasoby pracowni laboratoria przyszłości o nowe pozycje wydawnicze. 

Źródło i więcej informacji pod adresem: Strona internetowa Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Dla osób zainteresowanych gotowe projekty do wykorzystania w druku 3D:
Strona internetowa z gotowymi projektami do druku w 3D