Psycholog/pedagog

mgr Małgorzata Kałagate  – psycholog, pedagog

Psycholog/pedagog w Miejskim Przedszkolu nr 24 Wesoła Żyrafa wspiera:

Dzieci :

 • w procesie adaptacyjnym,
 • poznawaniu swoich mocnych stron i wspieraniu poczucia własnej wartości;
 • gdy nie radzą sobie w relacjach;
 • w rozumieniu, akceptowaniu i bezpiecznym wyrażaniu trudnych emocji.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzi zajęcia z zakresu wspierania umiejętności emocjonalno-społecznych. Realizuje Program Profilaktyki „Chronimy Dzieci” z dziećmi pięcioletnimi, gdzie przedszkolaki nabywają kompetencje chroniące je przed agresją. Prowadzi zajęcia z zakresu promocji zdrowia psychicznego w ramach Programu „Przyjaciele Zippiego” z dziećmi sześcioletnimi.

Nauczycieli:

 • gdy dziecko przejawia zachowania nieadekwatne do sytuacji;
 • gdy dziecko nie podejmuje wspólnej zabawy, izoluje się, przejawia nadwrażliwość, jest przygnębione
 • gdy łamie zasady obowiązujące w grupie;
 • kiedy działania nauczyciela nie przynoszą oczekiwanych zmian;
 • w działaniach twórczych i proekologicznych.

Wymiana wiedzy i wspólnie podjęte działania z gronem pedagogicznym w znaczący sposób wpływają na poprawę zachowania dzieci w grupie rówieśniczej. Kooperacja przyczynia się do komfortu pracy nauczyciela i poczucia szczęścia u dziecka.

Rodziców:

 • kiedy zauważają zachowania dziecka, których nie można zaobserwować w placówce, a są niepokojące (agresywne, apatyczne);
 • wychowawca zgłasza niepokojące zachowania dziecka;
 • gdy chcą się podzielić trudną sytuacją w rodzinie, mogącą wpływać na trudne zachowanie dziecka i wspólnie poszukać rozwiązań;
 • gdy potrzebują konsultacji związanej z kryzysami rozwojowymi, jakie w naturalny sposób przechodzi dziecko w wieku przedszkolnym;
 • gdy nie wiedzą gdzie mogą uzyskać dodatkowe wsparcie poza placówką.

Współpraca pomiędzy nauczycielami, specjalistami (w tym psychologa) i rodzicami ma ogromny dodatni wpływ na poczucie dobrostanu dzieci. Wpływa na poczucie skuteczności i satysfakcji u dorosłych