Dokumenty dotyczące ubezpieczenia uczniów rok szkolny 2023/2024

TUZ Ubezpieczenia – POLISA ubezpieczeniowa SP21 i MP24

Warunki ogólne dla SP21 i MP24

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

OWU Pakiet Bezpieczna Nauka obowiązujące od dnia15.05.2023r

KP Pakiet Bezpieczna Nauka

KLAUZULE INFORMACYJNE TUZ TUW RODO


Dokumenty dotyczące ubezpieczenia uczniów rok szkolny 2022/2023

TUZ Ubezpieczenia

Polisa Miejskie Przedszkole nr 24

Polisa ubezpieczeniowa MP

Polisa Szkoła Podstawowa nr 21

Polisa ubezpieczeniowa SP


Karta zgłoszenia wypadku ucznia