Zastępstwa 12 grudnia 2023 r.

Wtorek 12 grudnia 2023 r.
Nieobecni specjaliści: A. Nowicka, K. Szefler- Serylak, A.Wańczko, A. Kaźmierczak-Piwko

I.Kania – nieobecna

Biblioteka czynna na 7 godzinie lekcyjnej

Lekcja Godziny Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący Sala
1 8:00 – 8:45 3 a D. Krawczak-Dzieńdziura W.Wilińska 107
1 8:00 – 8:45 7 c K. Kopaczyńska Klasa przychodzi na 8:55
1 8:00 – 8:45 6 b T. Kościucha Klasa przychodzi na 8:55
2 8:55 – 9:40 3 a D. Krawczak-Dzieńdziura W.Wilińska 107
2 8:55 – 9:40 5 b A.Raczykowska R. Krzyżynski cała klasa

(w-f)

sala

gim

2 8:55 – 9:40 4 c K. Kopaczyńska A.Kołaszewska

(j.polski)

9
2 8:55 – 9:40 7 a T. Kościucha M.Kozak

(j.polski)

7
3 9:50 – 10:35 3 a D. Krawczak-Dzieńdziura W.Wilińska 107
3 9:50 – 10:35 5 c A.Raczykowska A.Nowak 103
3 9:50 – 10:35 7 a K. Kopaczyńska M. Druszcz

(matematyka)

9
3 9:50 – 10:35 7 c T. Kościucha A.Grzesik

(j.angielski)

207
4 10:45 – 11:30 3 a D. Krawczak-Dzieńdziura W.Wilińska 107
4 10:45 – 11:30 5 b K. Kopaczyńska M.Kozak

(j.polski)

9
4 10:45 – 11:30 7 d T. Kościucha R. Krzyżynski

(w-f)

sala

gim

5 11:45 – 12:30 3 a D. Krawczak-Dzieńdziura Klasa kończy lekcje 11:30
5 11:45 – 12:30 8 a K. Kopaczyńska I.Król

(wos)

9
5 11:45 – 12:30 6 b T. Kościucha M. Nienadowski

(muzyka)

201
5 11:45 – 12:30 1 b M. Monwiłł A. Tchórzewska-Malarczyk 114
6 12:45 – 13:30 7 d K. Kopaczyńska A.Tomicka

(j.polski)

9
6 12:45 – 13:30 6 a L.Wójkiewicz Klasa kończy lekcje 12:30
6 12:45 – 13:30 1 b M. Monwiłł A. Tchórzewska-Malarczyk 114
7 13:40 – 14:25 5 a L.Wójkiewicz Klasa kończy lekcje 13:30
7 13:40 – 14:25 1 b M. Monwiłł A. Tchórzewska-Malarczyk 114
8 14:35 – 15:20 7 b L.Wójkiewicz Klasa kończy lekcje 14:25
8 14:35 – 15:20 1 b M. Monwiłł A. Tchórzewska-Malarczyk 114

 

DYŻURY 12.12
Godzina  Miejsce  Nauczyciel dyżurujący
7:50 D II A.Grzesik
7:50 SZ R. Krzyżyński
7:50 GIM W. Wilińska
9:40 B I W. Wilińska
10:35 SZ I.Król
12:30 B H. Talaga- Jancewicz
12:30 A II M. Popek
13:30 SZ P.Mierzyński
13:30 A 0 J. Łapucha
14:25 D I A.Tchórzewska-Malarczyk
14:25 A 0 M. Nienadowski