Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.


Polityka ochrony dzieci

Nasze przedszkole realizuje od 2016  działania z zakresu profilaktyki przemocy wobec dzieci w ramach programu  Chrońmy Dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę . Działania w nim zawarte są konsultowane z twórcami programu. Mają one na celu przeciwdziałanie przemocy przez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Dokument został  skonsultowany z pracownikami przedszkola, a następnie zatwierdzony do realizacji (do pobrania poniżej).

Polityka ochrony dzieci

Miło nam oznajmić, że
Miejskie Przedszkole nr 24
w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze
21 kwietnia 2020 r. otrzymało Certyfikat „CHRONIMY DZIECI”

certyfikat MP24