8 lutego 2022 r.  obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.
Załączamy plik pdf- broszurę: Poradnik dla rodziców „Szkodliwe treści w internecie. Nie akceptuję, reaguję!”
oraz link do e-booka:  SZKODLIWE TREŚCI W INTERNECIE. Nie akceptuję, reaguję!


Podsumowanie działań w I półroczu roku szkolnego 2021/22

Na zebrania podsumowujące I półrocze przygotowano prezentację medialną podsumowującą działania szkolnego zespołu promującego zdrowie. Zaprezentowaną ją rodzicom uczniów klas I-III.

 


Informacja w sprawie Programu dla szkół

W październiku 2021 r. rodzicom uczniów klas I-V przesłano informację w sprawie unijnego Programu dla szkół, do zapoznania się pod poniższym linkiem.

Program dla szkół – Informacja dla rodziców

Tablica informacyjna

tablica informacyjna z zasadami zdrowego żywienia na korytarzu szkolnym
Na początku roku szkolnego 2021/2022 w holu szkoły umieszczono tablicę informacyjną dla Rodziców. Zamieszczane są tam wiadomości z zakresu działań podejmowanych w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie.


Podsumowanie działań w roku szkolnym 2020-21

Na początku września podczas spotkań z rodzicami w klasach I-IV, wychowawcy klas podsumowali działalność szkolnego zespołu promującego zdrowie pokazując rodzicom przygotowaną prezentację medialną.