Informacja w sprawie Programu dla szkół

W październiku 2021 r. rodzicom uczniów klas I-V przesłano informację w sprawie unijnego Programu dla szkół, do zapoznania się pod poniższym linkiem.

Program dla szkół – Informacja dla rodziców

Tablica informacyjna

tablica informacyjna z zasadami zdrowego żywienia na korytarzu szkolnym
Na początku roku szkolnego 2021/2022 w holu szkoły umieszczono tablicę informacyjną dla Rodziców. Zamieszczane są tam wiadomości z zakresu działań podejmowanych
w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie.


Podsumowanie działań w roku szkolnym 2020-21

Na początku września podczas spotkań z rodzicami w klasach I-IV, wychowawcy klas podsumowali działalność szkolnego zespołu promującego zdrowie pokazując rodzicom przygotowaną prezentację medialną.