Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

Mały Omnibus

VI Międzyszkolny Konkurs 
„Mały Omnibus”
Serdecznie zapraszamy do udziału
w VI Międzyszkolnym Konkursie
„Mały Omnibus”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 21, im. K. Wojtyły w ZE nr 3       w  Zielonej Górze, ul. Os. Pomorskie
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas drugich, Szkół Podstawowych w Zielonej Górze.
 3. Termin konkursu – 22 maja 2018r., godz. 9.00 , sala gimnastyczna.
 4. Deklaracje udziału szkoły (zał.1) należy zgłosić do dnia 11 maja br. osobiście (w sekretariacie), przesłać na adres, faksem lub drogą elektroniczną:

Szkoła  Podstawowa nr 21 w ZE nr 3

os. Pomorskie 13

65-548 Zielona Góra

tel./ fax 68 325 82 32

e-mail:  sekretariat@ze3.zgora.pl

z dopiskiem VI Międzyszkolny Konkurs „Mały Omnibus”. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest także na stronie  www.ze3.zgora.pl  w zakładce Szkoła Podstawowa.

 1. Cele konkursu:

– upowszechnianie i uatrakcyjnianie  wiedzy  przedmiotowej   i  ponadprzedmiotowej  wśród uczniów klas młodszych,

– rozwijanie, pogłębianie i wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów,

– zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy,

– promowanie osiągnięć i dorobku uczniów.

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie uczestniczą  2- osobowe drużyny  reprezentujące klasy drugie  ze Szkół  Podstawowych w Zielonej  Górze.
 2. Wyniki poszczególnych zadań ocenia jury powołane przez  wicedyrektor szkoły Annę Bakę-2 osoby oraz losowo wybranego nauczyciela-opiekuna ze zgłoszonej do konkursu szkoły. Losowanie odbędzie się w dniu konkursu.
 3. Drużyny z poszczególnych szkół  biorą udział w dwóch etapach konkursu:
 1. Rozwiązują test wyboru i zadań otwartych z wiedzy ogólnej,
 2. Uczestniczą w następujących konkurencjach:
 • „Ortograficzne potyczki” – drużyna otrzymuje zestaw wyrazów i w określonym czasie segreguje je na prawidłowo i błędnie napisane,
 • „Puzzle” – każda drużyna, w wyznaczonym czasie, składa w całość pocięty obrazek,
 • „Matematyczno-przyrodniczy ring” – rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, szyfrów, praca z komputerem
 • „Prawda czy fałsz” – prowadzący czyta zdania, przedstawiciel drużyny za pomocą lizaków podaje odpowiedź PRAWDA lub FAŁSZ,
 • „Tor przeszkód” – proste konkurencje sprawnościowe (m.in. rzuty do celu, przeskoki przez przeszkody).

Jury ocenia poprawność wykonanych zadań i przyznaje punkty.

 1. Strój galowy nie będzie ograniczał wykonania ćwiczeń na torze przeszkód.
 2. Dla opiekunów i uczestników konkursu przewidywany jest słodki poczęstunek.
 1. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez poszczególne szkoły na miejscu 1,2 lub 3 przewiduje się  przeprowadzenie dogrywki.

 

 1. W pozostałych lokatach dopuszczalne są miejsca ex aequo-bez dogrywki.  Szkoły otrzymają pamiątkowe podziękowania za udział, a wszyscy uczestnicy nagrody.
 1. Przewidywany czas na przeprowadzenie konkursu od 9.00 do 11.30.

Zapraszamy!

Organizatorzy:

Arleta Konieczna –    tel. 698 409 790

Elżbieta Goławska – tel. 607 661 383

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

 

Plan lekcji


Plan lekcji ważny od 02-09-2019 r.

Szkoła Podstawowa

Dziennik elektroniczny

Dzwonki

1    8.00-8.45

2    8.55-9.40

3    9.50-10.35

4    10.45-11.30

5    11.45-12.30

6    12.45-13.30

7    13.40-14.25

8    14.35-15.20