Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

Pomoc

Gdzie szukać pomocy
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zielonej Górze

ul. Drzewna 13
tel. 68 324 16 95
68 324 75 17
http://www.poradnia-psychped.pl 
2 Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna przy Towarzystwie Rozwoju Rodziny oraz Centrum Dziecka i Rodziny

ul. Batorego 33/9 (przy wiadukcie kolejowym)
Oferta: terapia indywidualna, grupowa, pomoc ofiarom przemocy, szkolenia, grupy wsparcia, superwizja, edukacja seksualna.

tel. 68 320 08 94
http://www.trr.zgora.pl
3 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Piaskowa 9e, 65-204 Zielona GóraKompleksowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawnicza, socjalna, logopedyczna.
tel. 68 324 49 00
CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA
68 328 08 63

www.tkopd.pl 

4 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Piaskowa 9e

Mieszkania chronione, grupy wsparcia, terapeutyczne, pomoc kobietom w ciąży, współpraca  z policją, edukacja, prawnik, dyżury specjalistów, itd.

tel. (0-68) 324 49 00

(0-68) 328 08 63
www.tkopd.pl

5 Poliklinika – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Wazów 42  65-044 Zielona Góra

oferuje wsparcie psychologiczne, psychoterapię, warsztaty dla osób z nerwicami, itp.

tel. (0-68) 452 77 00

http://www.poliklinika.zgora.pl

 

 

Wsparcie dla dzieci i rodziny
1 Zielonogórski Zespół Interdyscyplinarny ds. Dzieci Krzywdzonych przy TRR

ul. Batorego 33/9 (przy wiadukcie kolejowym),

Zebrania co drugi wtorek miesiąca.
Skład zespołu: psycholog, kurator sądowy, pedagog, pracownik socjalny, sędzia, policjant, prokurator. Oferta: superwizja, wdrażanie strategii pomocy rodzinie, wsparcie rodzin zastępczych w mieście i rejonie.

tel. 68 320 08 94
2 Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
ul. Bema 6, 65-064 Zielona Góra,
tel. 68 415 20 01

www.caritas.zgora.pl 

3 Polski Czerwony Krzyż

ul. Jedności 22b, 65-018 Zielona Góra,

68 325 38 12
4 Towarzystwo Integracji Społecznej
ul. Drzewna 13 (przy Poradni Psych.Ped.)Zielona Góra
Tel. 68 327 18 63

http://www.tis.pomoc.org.pl

5 Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej
ul. Drzewna 10/6, Zielona Góra
68 444 87 73

www.lsps.org.pl

6 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego
ul. Bohaterów Westerplatte 27
tel. 68 325 30 70

698 316 988

7 Stowarzyszenie „Dla Rodziny”
ul. Prosta 47Oferta: warsztaty psychoedukacyjne „Bez porażek” dla rodziców z rodzin, w których występują problemy alkoholowe, psycholog, psychoterapeuta, radca prawny.
tel. 733 867 647
Socjoterapia
1 DOM” – Dzienny Ośrodek Młodzieżowy prowadzony przez Stowarzyszenie „Możesz Inaczej”

ul. Władysława IV 10, Zielona Góra

 

tel. 733 15 13 11

www.mozeszinaczej.zgora.pl

2 Pracownia Rozwoju Społecznego „Pod Słoneczkiem” prowadzona przez Stowarzyszenie „Możesz Inaczej”

ul. Spawaczy 3d, Zielona Góra

tel. 733 15 13 11

www. mozeszinaczej.zgora.pl

3 Świetlica „Wśród Aniołów”
Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Ośrodka Integracji Społecznej,ul. Prosta 47, Zielona Góra 
4 Ośrodek Socjoterapeutyczny „Gnizado” Stowarzyszenia „Damy radę”,

ul. Sikorskiego 24, Zielona Góra

tel. 790 216 490

www.damyrade.org.pl

Pomoc społeczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Długa 2Zielona Góra, 

 

 

tel. 323 69 00

Informacje o placówkach na stronie Urzędu Miasta: Pomoc społeczna

http://bip.zielonagora.pl/63/Jednostki_budzetowe

 

 

Pomoc dla osób nadużywających
1 Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych

i Współuzależnionych „LOPiT”

(dla osób uzależnionych od narkotyków)

ul. Jelenia 1a, 65-090 Zielona Góra,

68 453 20 00

http://www.lopit.pl

2 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (od alkoholu, narkotyków, hazardu, warsztaty dla DDA)

ul. Wazów 36, 65-044 Zielona Góra

68 325 79 17

http://www.wotuw.zgora.pl

rejestracja: pn. – pt.; 7:30 – 18:00,

rejestracja telefoniczna pn. – pt.; 7:30 – 15:00

3 Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Dworcowa 31, 65-019 Zielona Góra

tel. 68 327-05-18

http://pa.mega.pl/ 

4 Poradnia Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych

ul. Zamenhofa 27/19. 65-001 Zielona Góra

tel. 68 327 14 63
5 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Dromader”

ul. Drzewna 13, Zielona Góra,

Tel. – pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

tel. 609 660 542

www.dromader.pomoc.org.pl,

6 Ośrodek Dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek”
Nowy Dworek 46, 66-200 Świebodzin
Oferta: terapia uzależnień od narkotyków kursy, zawodowe, hostel, postrehabilitacja
tel. 68 381 10 91
www.nowydworek.com
7 Anastasis – Ośrodek dla Młodzieży – NZOZ katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Młodzieży

Strychy 42, 66-340 Przytoczna

tel. 95 749 30 29

www.narkomania.net

8 Oddział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  w Ciborzu,

66-213 Skąpe, pow. Świebodzin

tel. 68 34 19 255

www.ciborz.eu

9 Specjalistyczny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz

tel. 95 742 88 10

www.obrzyce.eu

TELEFONY ZAUFANIA
19 288 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
68 328 08 63 – dla ofiar przemocy domowej – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka0 800 120 148 – Zatrzymaj przemoc – telefon zaufania0 801 199 990 – Antynarkotykowy telefon zaufania

0 800 120 266 – policyjny telefon zaufania

116 111 – ogólnopolski telefon zaufania

022 621 03 67 – Ruch Pomocy Rodzinie telefon zaufania

 

 

 

 

 

Plan lekcji


Plan lekcji ważny od 02-09-2019 r.

Szkoła Podstawowa

Dziennik elektroniczny