BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

W czasie zdalnego nauczania uczniowie klasy II a oglądnęli filmy edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa dzieci w Internecie Sieciaki.pl, które mają na celu edukację dzieci w wieku 9-11 lat w tym zakresie. Uczniowie obejrzeli następujące filmy;
„Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”
„Nie ufaj osobom poznanym w sieci”
„Szanuj innych w sieci”
„Korzystam z umiarem z Internetu”


BEZPIECZNIE W DRODZE DO SZKOŁY

Na początku każdego roku szkolnego omawiana jest tematyka związana z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. Chociaż dzieci dobrze znają swoją drogę do i ze szkoły, to codziennie muszą uważać na różne niebezpieczeństwa. Aby bowiem bezpiecznie, cało i zdrowo dotrzeć do szkoły, trzeba znać przepisy drogowe i ich przestrzegać. Dlatego przeprowadzone w świetlicy zajęcia miały na celu ich przypomnienie i utrwalenie.
– Wspólnie opracowano Kodeks uczestnika ruchu drogowego.
– Przypomniano jakie są zasady, gdy zamierzamy przejść przez ulicę.
– Kolorowano znaki drogowego.
– Przeprowadzono quiz Znam przepisy ruchu drogowego.
– Utrwalono wiedzę dzieci przy pomocy filmu edukacyjnego Bezpieczna droga z radami Spongeboba.