40. Wojewódzki Konkurs Plastyczny o tematyce Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:
Anna Gruca z klasy IIa, Hanna Wolna z klasy IIIa, Dawid Jasieński z klasy Ia, Franciszek Maślanka z klasy IIa, Antoni Tamm z klasy IIa oraz Bartosz Konopacki z klasy IIIb.
Gratulujemy!!!
Organizatorem konkursu był Lubuski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.


Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019

Głównym celem Kampanii ZTU 2019 było:
– wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów, – edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji, – ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych – kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, – mocnych stron i ograniczeń,
a także: – uruchamianie procesów pozytywnego myślenia, – wspieranie pozytywnych wyborów życiowych, – kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym: „JA ZA 20 LAT”.
Zadaniem każdego uczestnika konkursu „Ja za 20 lat” było wykonanie pracy plastycznej, prezentującej własne plany na przyszłość oraz to, w jaki sposób te plany można osiągnąć, a także kim siebie widzimy w przyszłości.
Laureatami ogólnopolskiego konkursu są: Hubert Torzecki, Paulina Łaskawska, Daniel Henicz, Bianka Kulczyńska, Julia Smoter, Wiktoria Sarnecka Antoni Milczarek, Oliwia Nienadowska.