VIII Międzyszkolny Konkurs
„Mały  Omnibus” dla klas trzecich
Serdecznie zapraszamy do udziału
w VIII Międzyszkolnym Konkursie
„Mały Omnibus” 

  1. Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa nr 21, im. K. Wojtyły w ZE nr 3 w  Zielonej Górze, ul. Os. Pomorskie  13.
  2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas trzecich  Szkół Podstawowych w Zielonej Górze.
  3. Termin nadsyłania wypełnionych zadań i pracy plastycznej – do 18 grudnia 2020r.  Zadania i praca plastyczna powinna być wykonana przez drużynę, która weźmie udział w konkursie. Tematem pracy plastycznej jest „Szkoła w oczach uczniów”.
  4. Deklaracje udziału szkoły (zał.1) należy zgłosić do dnia  4 grudnia br. i  przesłać na adres, faksem lub drogą elektroniczną:

Szkoła  Podstawowa nr 21 w ZE nr 3
ul. Os. Pomorskie 13
65-548 Zielona Góra
tel./ fax 68 325 82 32
e-mail:  sekretariat@ze3.zgora.pl

z dopiskiem VIII Międzyszkolny Konkurs „Mały Omnibus”. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej.

Cele  konkursu:
– upowszechnianie i uatrakcyjnianie  wiedzy  przedmiotowej   i  ponadprzedmiotowej  wśród uczniów klas młodszych,
– rozwijanie, pogłębianie i wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
– zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy,
– promowanie osiągnięć i dorobku uczniów.

Regulamin konkursu:

1. W konkursie uczestniczą  2- osobowe drużyny  reprezentujące klasy trzecie  ze Szkół  Podstawowych w Zielonej  Górze.
2. Wyniki poszczególnych zadań ocenia komisja powołana i kierowana przez Panią Dyrektor Dorotę Konopacką oraz 2 osoby z Grona Pedagogicznego SP nr 21.
3. W tym roku szkolnym konkurs odbędzie się wyjątkowo jednoetapowo:
4. Uczniowie rozwiązują test wyboru i  zadań otwartych z wiedzy ogólnej oraz zmagają się z zadaniami z zakresu ortografii, matematyki, przyrody oraz plastyki (wykonana przez zespół praca plastyczna o szkole).
5. Komisja ocenia poprawność wykonanych zadań i przyznaje punkty.
6. Komisja przyzna nagrody dla szkoły i uczniów za zajęcie miejsc od 1 do 5, a pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Zapraszamy!

Organizatorzy:

Arleta Konieczna  –   tel. 698 409 790
Elżbieta Goławska  – tel. 607 661 383