Nabór do szkół ponadpodstawowych

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Poradnik dla absolwenta SP_2023

Wniosek 2023

ZAŁĄCZNIK NR 1 Dokumenty pot. kryteria uzupełniające

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kanadydata

ZAŁĄCZNIK NR 3 Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023

ZAŁĄCZNIK NR 4 Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2023-2024

ZAŁĄCZNIK NR 5 Rozporządzenie MEiN Postepowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIK NR 6 Rozporządzenie MEN oddziały i szkoły sportowe

ZAŁĄCZNIK NR 7 potwierdzenie woli podjęcia nauki