Nasi specjaliści, w ramach realizacji zajęć rewalidacyjnych z uczniem, przedstawiają kilka propozycji, które  można wykorzystać w domu:

Gry edukacyjne, ćwiczenia fonetyki, ćwiczenia ortograficzne, trening umysłu, zabawy słowne:

GRY

Masy plastyczne dla dzieci:

MASY

Zestaw zabaw dla mam ćwiczących w domu w domu:

GRAFOMOTORYKA

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych:

E-PODRĘCZNIKI