Nasi specjaliści, w ramach realizacji zajęć rewalidacyjnych z uczniem, przedstawiają kilka propozycji, które  można wykorzystać w domu:

Gry edukacyjne, ćwiczenia fonetyki, ćwiczenia ortograficzne, trening umysłu, zabawy słowne: GRY

Masy plastyczne dla dzieci: MASY

Zestaw zabaw dla mam ćwiczących w domu w domu: GRAFOMOTORYKA

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych: E-PODRĘCZNIKI