Rok w ogrodzie

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie ekologicznym Caritas Laudato Si. Uczniowie klas 2 c i 3 c wraz ze swoimi rodzicami, a także nauczyciele oraz wolontariusze postanowili założyć permakulturowy, ekologiczny ogród warzywny i ziołowy. Ogród ten ma być także miejsce sprzyjającym owadom – powstała na nim łąka miododajna (wykorzystano naturalne zasoby przyrody). Tworzony ogród ma wpływać na wypełnienie deficytu przyrody u dzieci, zabezpieczać wrodzone potrzeby estetyczne, ma też być powrotem do naturalnego, pierwotnego piękna. Planowane na łące i w ogrodzie zajęcia będą przestrzenią dla relaksacji i wpłyną pozytywnie na zdrowie i rozwój psychiczny dzieci.

W ostatnim czasie wiele się działo w ramach realizowanego projektu… Uczniowie zostali zapoznani z treścią Encykliki Laudato Si. Przeprowadzono warsztaty dotyczące zasad prowadzenia rolnictwa permakulturowego oraz warsztaty pszczelarskie. Na lekcjach plastyki uczniowie wykonali plakaty informacyjne z materiałów odpadowych, propagujące ekologię i zrównoważony rozwój. W ramach części praktycznej projektu uczniowie razem z rodzicami i nauczycielami prowadzili też intensywne prace, polegające na zakładaniu ekologicznego ogrodu oraz łąki miododajnej (przygotowanie terenu, budowa grządek wzniesionych, nasadzenia krzewów i bylin miododajnych, przygotowanie kompostownika etc.).