Wakacyjne spotkanie z policjantami

26 czerwca w trakcie odbywających się w naszej szkole półkolonii letnich, odwiedzili nas policjanci – starszy sierżant Jacek Potocki oraz starszy posterunkowy Kamila Machowiak. Nasi goście przypomnieli zasady bezpiecznej zabawy nad wodą, zabawy na placach i boiskach oraz zachowania wobec osób obcych.


Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie klasy 1A podczas rozwiązywania #Ogólnopolskiego #Testu #Bezpieczeństwa, podsumowującego udział w programie Akademii Bezpiecznego Puchatka w roku szkolnym 2022/2023 #AkademiaBezpiecznegoPuchatka.


Bezpieczne wakacje

Przez cały tydzień w świetlicy szkolnej dzieci pogłębiały wiedzę na temat zasad, jakich należy przestrzegać, aby bezpieczne spędzić wakacje. Oglądały plansze edukacyjne, filmy Bezpieczne wakacje oraz Pierwsza pomoc nad wodą. Jak uratować tonącego  i samego siebie?”. Obejrzały również prezentacje medialne – Bezpieczne wakacje w górach oraz Bezpieczne wakacje na wsi. Rozwiązywały również wykreślanki tematyczne z platformy LerningApps.


Energia Życia po raz drugi w naszej szkole!

W ramach cyklu warsztatów szkoleniowych skierowanych do uczniów i pedagogów z zielonogórskich szkół podstawowych, uczniowie klas VI oraz klasa IIIa wzięli udział  w warsztatach z zakresu bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy z zastosowaniem defibrylatora AED.

Warsztaty składały się z części teoretycznej, w trakcie której uczniowie zapoznani zostali z zasadami bezpiecznego zachowania nad wodą oraz z części praktycznej, w trakcie której uczniowie mogli poćwiczyć na specjalistycznym sprzęcie szkoleniowym.

Dziękujemy WOPR WL za tak ciekawe warsztaty, przekazaną wiedzę i możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na specjalistycznym sprzęcie ratowniczym.

Z ramienia szkoły akcję koordynowała Pani Agnieszka Piwko-Kaźmierczak.


Warsztaty z pierwszej pomocy – złamania

15 marca uczniowie klasy 1a uczyli się postępowania w sytuacji złamań i zwichnięć.


Uczymy się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W poniedziałek, 6 marca w świetlicy szkolnej odbyły się pierwsze z cyklu zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zajęcia rozpoczęły się zabawą z chustą animacyjną. Następnie dzieci wysłuchały piosenki „Znam numery alarmowe” utrwalając w ten sposób wiedzę na temat ważnych numerów ratujących życie ludzkie. A kiedy już wybierzemy właściwy numer, to należy złożyć „meldunek”, czyli podać imię i nazwisko, powiedzieć, gdzie sytuacja zagrażająca życiu miała miejsce, ile osób jest poszkodowanych oraz co się stało. Następnie należy poczekać na pytania od dyspozytora.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się również, co to jest defibrylator, jak działa i w jakich sytuacjach go wykorzystujemy. Dzieci zobaczyły algorytm postępowania w trakcie wykonywania RKO na fantomie do ćwiczeń. Zobaczyły też, jak należy ułożyć poszkodowanego w oczekiwaniu na przybycie służb ratowniczych, czyli w pozycji bocznej ustalonej.
Na koniec, podsumowując zdobytą w trakcie zajęć wiedzę, dzieci zmierzyły się z testem, który rozwiązały bezbłędnie.
Zajęcia przygotowała i przeprowadziła pani dyrektor Dorota Konopacka


Spotkanie z policjantką

30 stycznia, podczas zajęć organizowanych w czasie ferii zimowych w świetlicy szkolnej, odwiedziła nas policjantka, Pani Agnieszka Jabłonka z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.


Była to okazja do powtórzenia zasad bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Pani Agnieszka nie tylko omówiła zasady bezpiecznej zabawy na lodzie i stoku narciarskim, ale również przypomniała o konieczności zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi osobami.
Dzieci uczestniczące w spotkaniu otrzymały od naszego gościa książeczki z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz słodkości. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.


Lapbooki uczniów klasy 2b

Uczniowie klasy 2b przygotowali książeczki tematyczne, które doskonale sprawdzają się jako skuteczna metoda nauczania. Przedstawione za pomocą obrazków, wykresów, ruchomych elementów oraz otwieranych okienek informacje, doskonale utrwalają wiedzę z każdej dziedziny. Tym razem lapbooki dotyczyły zasad bezpiecznych zabaw w czasie zimowych ferii.

Bezpieczne ferie zimowe

Tradycyjnie już przed feriami zimowymi, w świetlicy szkolnej przeprowadzono cykl zajęć utrwalających zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie:

– „Bezpieczne ferie zimowe” – film edukacyjny Kamlotki,

– pogadanka na temat zasad spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych,

– zabawy na platformie Lerningapps – wykreślanka, krzyżówka, gra Milionerzy – Bezpieczne ferie,

– czytanie opowiadań: M. Terlikowskiej „Ślizgawka” oraz „Zabawa” R. Przymusa – pogadanka na temat konsekwencji niebezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie,

– filmy edukacyjne „Bezpieczeństwo na lodzie – zasady, które ratują życie” oraz „Zasady bezpieczeństwa na stoku” – pogadanka.


O bezpieczeństwie w 3a

Uczniowie klasy 3a w listopadzie spotkali się z policjantem Panem Łukaszem Fijałkowskim. Spotkanie miało charakter profilaktyczny – rozmawiano o bezpieczeństwie w szkole, w domu i na drodze.

„Energia Życia” w naszej szkole – czyli Lubuski WOPR szkolił uczniów SP 21!

„Energia Życia” to pilotażowy program szkoleń dzieci z wybranych zielonogórskich szkól podstawowych realizowany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego na zlecenie Miasta Zielona Góra.

Dzięki uprzejmości władz miasta nasza szkoła została wytypowana do uczestnictwa w tym programie. Dlatego 8 listopada uczniowie SP 21mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniu przeprowadzonym przez WOPR WL. W trakcie spotkania słuchacze poznali m.in. typologię zagrożeń występujących nad wodą, zasady bezpiecznego postępowania na obszarach wodnych oraz zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
W trakcie szkolenia zaznajomili się także ze specyfiką pracy ratownictwa wodnego oraz sprzętem wykorzystywanym w trakcie sytuacji kryzysowych. Punktem kulminacyjnym spotkania była praktyczna prezentacja obsługi defibrylatorów AED coraz częściej spotykanych w przestrzeni publicznej, w miejscach takich, jak np. instytucje publiczne, szkoły, dworce komunikacji zbiorowej, lotniska.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel władz Miasta Zielona Góra, Radny Filip Gryko zapowiedział, że jeśli formuła szkolenia się przyjmie, zostaną one przeprowadzone na szeroką skalę jeszcze przed wakacjami 2023 roku.

Szkolenie w ramach pilotażowego programu „Energia życia” przeprowadzili ratownicy lubuskiego WOPR, a koordynatorem szkolenia z ramienia Szkoły Podstawowej nr 21 była Agnieszka Piwko-Kaźmierczak.


Znamy zasady ruchu drogowego

Uczniowie klasy 3c wykorzystując wiedzę na temat znajomości zasad ruchu drogowego, w kilkuosobowych zespołach, przygotowali makiety miasta ze znakami drogowymi, sygnalizatorami i przejściami dla pieszych.


Klasa 1a – bezpieczna na drodze

We wrześniu klasa 1a wzięła udział w spotkaniu z policjantem. Spotkanie wzbogaciło wiedzę dzieci w tematyce bezpiecznego poruszania się po drodze, ponadto uczniowie zapoznali się atrybutami zawodu policjanta. Zainspirowani spotkaniem wykonali makiety miejskich dróg. Pracowali z zaangażowaniem i w pełnym skupieniu, a wystawa złożona z ich prac zdobiła szkolne korytarze.


LUPO przypomina!

30 września w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z policjantką panią Agnieszką Jabłonką z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
Pani policjantka omówiła zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Przypominała też dzieciom o konieczności korzystania z oznakowanych przejść dla pieszych i przechodzeniu wyłącznie na zielonym świetle. Dzieci miały okazję utrwalić wiedzę ze znajomości znaków drogowych, a także oglądnęły film animowany, z którego dowiedziały się, jak powinno zachować się dziecko gdy zaczepiane jest przez osobę nieznajomą.
Spotkanie zakończyło się wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.


Wizyta w Ogniku

15 września klasa 3d wraz z wychowawczynią panią Adelą Tchórzewską-Malarczyk, wybrała się na zajęcia do sali edukacyjnej „Ognik”, prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną.

Celem zajęć jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych, a także rozwijanie ich umiejętności zachowania się w razie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. Uczniowie klasy 3d wzięli udział w zajęciach szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, w trakcie których strażacy wykorzystywali prezentacje multimedialne, jak i sprzęt pożarniczy.


Zasady ewakuacji szkoły

Na początku roku szkolnego, w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia związane z ogólnymi zasadami ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia. Uczniowie klas I-III praktycznie przećwiczyli poznane zasady oraz przeszli wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi.


Bezpiecznie na drodze

We wrześniu uczniowie klasy 3a w ramach przypomnienia i utrwalenia wiedzy  o znakach drogowych, wykonali w grupach makiety skrzyżowań. Wszyscy wykazali się dużą precyzją i kreatywnością. Galerię prac można oglądać na szkolnym korytarzu.


Jestem bezpieczny, bo noszę odblaski

Na początku września w świetlicy szkolnej odbył się cykl zajęć związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Uczniowie klas I-III utrwalili zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, rozwiązywali przygotowane quizy oraz wzięli udział w zajęciach plastycznych.
Podsumowaniem zajęć była Zgaduj-Zgadula z nagrodami – każdy uczeń otrzymał odblask lub zawieszkę odblaskową na plecak.


Nauka praktycznego przechodzenia przez ulicę

8 września uczniowie klasy IIIa wraz zez swoją wychowawczynią, panią Natalią Piskorz, udali się na wycieczkę, aby w praktyce zastosować zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.


Bezpieczna droga do szkoły

8 września uczniowie klas I-III spotkali się z policjantką wydziału ruchu drogowego w Zielonej Górze. Najmłodsi uczniowie rozmawiali o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę i o prawidłowym zachowaniu się na przejściu dla pieszych. Pani Agnieszka zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci na drodze, ponadto podkreśliła, jak ważne na co dzień są odblaski.