Znamy zasady ruchu drogowego

Uczniowie klasy 3c wykorzystując wiedzę na temat znajomości zasad ruchu drogowego, w kilkuosobowych zespołach, przygotowali makiety miasta ze znakami drogowymi, sygnalizatorami i przejściami dla pieszych.


Klasa 1a – bezpieczna na drodze

We wrześniu klasa 1a wzięła udział w spotkaniu z policjantem. Spotkanie wzbogaciło wiedzę dzieci w tematyce bezpiecznego poruszania się po drodze, ponadto uczniowie zapoznali się atrybutami zawodu policjanta. Zainspirowani spotkaniem wykonali makiety miejskich dróg. Pracowali z zaangażowaniem i w pełnym skupieniu, a wystawa złożona z ich prac zdobiła szkolne korytarze.


LUPO przypomina!

30 września w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z policjantką panią Agnieszką Jabłonką z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
Pani policjantka omówiła zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Przypominała też dzieciom o konieczności korzystania z oznakowanych przejść dla pieszych i przechodzeniu wyłącznie na zielonym świetle. Dzieci miały okazję utrwalić wiedzę ze znajomości znaków drogowych, a także oglądnęły film animowany, z którego dowiedziały się, jak powinno zachować się dziecko gdy zaczepiane jest przez osobę nieznajomą.
Spotkanie zakończyło się wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.


Wizyta w Ogniku

15 września klasa 3d wraz z wychowawczynią panią Adelą Tchórzewską-Malarczyk, wybrała się na zajęcia do sali edukacyjnej „Ognik”, prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną.

Celem zajęć jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych, a także rozwijanie ich umiejętności zachowania się w razie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. Uczniowie klasy 3d wzięli udział w zajęciach szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, w trakcie których strażacy wykorzystywali prezentacje multimedialne, jak i sprzęt pożarniczy.


Zasady ewakuacji szkoły

Na początku roku szkolnego, w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia związane z ogólnymi zasadami ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia. Uczniowie klas I-III praktycznie przećwiczyli poznane zasady oraz przeszli wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi.


Bezpiecznie na drodze

We wrześniu uczniowie klasy 3a w ramach przypomnienia i utrwalenia wiedzy  o znakach drogowych, wykonali w grupach makiety skrzyżowań. Wszyscy wykazali się dużą precyzją i kreatywnością. Galerię prac można oglądać na szkolnym korytarzu.


Jestem bezpieczny, bo noszę odblaski

Na początku września w świetlicy szkolnej odbył się cykl zajęć związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Uczniowie klas I-III utrwalili zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, rozwiązywali przygotowane quizy oraz wzięli udział w zajęciach plastycznych.
Podsumowaniem zajęć była Zgaduj-Zgadula z nagrodami – każdy uczeń otrzymał odblask lub zawieszkę odblaskową na plecak.


Nauka praktycznego przechodzenia przez ulicę

8 września uczniowie klasy IIIa wraz zez swoją wychowawczynią, panią Natalią Piskorz, udali się na wycieczkę, aby w praktyce zastosować zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.


Bezpieczna droga do szkoły

8 września uczniowie klas I-III spotkali się z policjantką wydziału ruchu drogowego w Zielonej Górze. Najmłodsi uczniowie rozmawiali o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę i o prawidłowym zachowaniu się na przejściu dla pieszych. Pani Agnieszka zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci na drodze, ponadto podkreśliła, jak ważne na co dzień są odblaski.