GALERIA

Grafika użytkownika nieobecnego

ZASTĘPSTWA

PIĄTEK 22 września 2023 r.
Lekcja Godziny Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący Sala Uwagi

Nieobecni specjaliści A.Kaniuk, A.Serafinowicz
I.Kania – biblioteka nieczynna

Wyjście klasy 2d – opiekunowie A.Augustyniak, A.Serafinowicz

1. 8:00 – 8:45 7c R.Domke Klasa przychodzi na godzinę 8:55
1. 8:00 – 8:45 6c A.Tomicka Klasa przychodzi na godzinę 8:55
2. 8:55 – 9:40 8a W.Krasoń A.Kołaszewska 204 j.polski
2. 8:55 – 9:40 7b R.Domke A.Kucharczyk 209 j.angielski
2. 8:55 – 9:40 5c A.Tomicka M.Popek 4 matematyka
3. 9:50 – 10:35 5c A.Tomicka E.Fiałkowska
(za klasę 3d z 2 godziny lekcyjnej)
4 religia
3. 9:50 – 10:35 7a R.Domke M.Popek 4 matematyka
3. 9:50 – 10:35 8a W.Krasoń A.Kołaszewska 204 j.polski
4. 10:45 – 11:30 6b R.Domke T.Kościucha WF WF
4. 10:45 – 11:30 6a A.Tomicka A.Wańczko 4 j.polski
5. 11:45 – 12:30 5b R.Domke P.Mierzyński 211 j.angielski
6. 12:45 – 13:30 7d R.Domke Klasa kończy lekcje o godzinie 12:30
8. 14:35 – 15:20 8a I.Kania Klasa kończy lekcje o godzinie 14:25

 

DYŻURY
Godzina Miejsce Nauczyciel dyżurujący
7:50 AI M.Nienadowski
7:50 DI D.Krawczak-Dzieńdziura
8:45 DI E.Fiałkowska
8:45 AII M.Pieniążek
8:45 SZ M.Popek
9:40 DI E.Fiałkowska
9:40 A0 A.Kołaszewska
10:35 A0 A.Wańczko
10:35 SZ M.Kozak
11:30 BI A.Tchórzewska- Malarczyk
12:30 B T.Kościucha
13:30 SZ P.Woźniak-Chojnacka

 


CZWARTEK 21 września 2023 r. – AKTUALIZACJA!
Lekcja Godziny Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący Sala Uwagi

Nieobecni specjaliści A.Nowicka, A.Kaniuk
I.Kania – biblioteka nieczynna

Wyjście klasy 3b – opiekunowie W.Wilińska, A.Nowicka

1. 8:00 – 8:45 5b R.Domke Klasa przychodzi na godzinę 8:55
1. 8:00 – 8:45 5c J.Łapucha Klasa przychodzi na godzinę 8:55
1. 8:00 – 8:45 7a A.Kaniuk Klasa przychodzi na godzinę 8:55
2. 8:55 – 9:40 6c R.Domke Klasa przychodzi na godzinę 9:50
2. 8:55 – 9:40 5a J.Łapucha Klasa przychodzi na godzinę 9:50
2. 8:55 – 9:40 6b C.Bednarczyk A.Kołaszewska 207 j.polski
2. 8:55 – 9:40 5b L.Augustyn T.Kościucha WF WF
3. 9:50 – 10:35 4a C.Bednarczyk U.Czerniak 207 matematyka
3. 9:50 – 10:35 6b W.Krasoń A.Kołaszewska 202 j.polski
3. 9:50 – 10:35 5c R.Domke P.Mierzyński 102 j.angielski
4. 10:45 – 11:30 4a L.Augustyn A.Wańczko 211 warsztaty
4. 10:45 – 11:30 6b W.Krasoń  R.Krzyżyński wf WF
4. 10:45 – 11:30 5b C.Bednarczyk P.Mierzyński 102 j.angielski
4. 10:45 – 11:30 4d R.Domke K.Sadłowska
(za klasę 3b)
213 j.angielski
4. 10:45 – 11:30 4c J.Łapucha E.Cebula
(WF za 6 lekcje)
sala WF
5. 11:45 – 12:30 6a R.Domke Klasa kończy lekcje o godzinie 11:30
5. 11:45 – 12:30 5a J.Łapucha P.Mierzyński 102 j.angielski
5. 11:45 – 12:30 4d L.Augustyn A.Wańczko 211 warsztaty
5. 11:45 – 12:30 4c C.Bednarczyk Klasa kończy lekcje o godzinie 11:30 –
zamiana – 6 godzina lekcyjna (WF) odbędzie się
na 4 godzinie lekcyjnej zamiast lekcji religii
6. 12:45 – 13:30 7d R.Domke E.Cebula sala WF
6. 12:45 – 13:30 6b L.Augustyn Klasa kończy lekcje o godzinie 12:30
7. 13:40 – 14:25 7a R.Domke Klasa kończy lekcje o godzinie 13:30
7. 13:40 – 14:25 7b C.Bednarczyk Klasa kończy lekcje o godzinie 13:30
7. 13:40 – 14:25 5c L.Augustyn Klasa kończy lekcje o godzinie 13:30
7. 13:40 – 14:25 8a J.Łapucha Klasa kończy lekcje o godzinie 13:30
8. 14:35 – 15:20 8a J.Łapucha

 

DYŻURY
Godzina Miejsce Nauczyciel dyżurujący
7:50 SZ A.Augustyniak
8:45 SZ A.Wańczko
8:45 DII K.Kopaczyńska
8:45 AII M.Pieniażek
8:45 B0 E.Cebula
9:40 AI U.Czerniak
10:35 AI P.Mierzyński
11:30 AI P.Mierzyński
11:30 BII A.Wańczko
12:30 AII M.Popek
13:30 DII K.Kajda
13:30 AII M.Nienadowski
13:30 SZ K.Sadłowska
14:25 AI H.Talaga-Jancewicz
14:25 DII M.Montwiłł
14:25 SZ T.Kościucha

 


ŚRODA 20 września 2023 r.
Lekcja Godziny Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący Sala Uwagi

Nieobecni specjaliści
A. Stępień, A. Wańczko, A. M. Kaniuk

Ilona Kania – biblioteka nieczynna do 20.09.2023 r.

Wyjście klasy 2a i 2b – opiekunowie M.Izowit, M.Kozłowska, A.Stępień
Wyjście klasy 4a – opiekunowie A.Piwko-Kaźmierczak, A.Wańczko

1. 8:00 – 8:45 7c C.Bednarczyk Klasa przychodzi na godzinę 8:55
1. 8:00 – 8:45 4a A.Piwko-Kaźmierczak Klasa przychodzi na godzinę 8:00
2. 8:55 – 9:40 5c C.Bednarczyk Klasa przychodzi na godzinę 9:50
3. 9:50 – 10:35 5a C.Bednarczyk A.Grzesik 207 j.angielski
4. 10:45 – 11:30 6a C.Bednarczyk  M.Onufrowicz sd2 WF
4. 10:45 – 11:30 8a W.Krasoń J.Łapucha 202 religia
4. 10:45 – 11:30 5b M.Druszcz P.Mierzyński 104 j.angielski
4. 10:45 – 11:30 1c A.Konieczna A.Grzesik
(za klasę 2b)
111 eduk.w.j.obc
5. 11:45 – 12:30 6c C.Bednarczyk P.Mierzyński 104 j.angielski
5. 11:45 – 12:30 1c A.Konieczna M.Kasprzak 111 e.wczesnoszk
5. 11:45 – 12:30 5a M.Druszcz Klasa kończy lekcje o godzinie 11:30
6. 12:45 – 13:30 5a M.Druszcz
6. 12:45 – 13:30 4d C.Bednarczyk Klasa kończy lekcje o godzinie 12:30
6. 12:45 – 13:30 1c A.Konieczna M.Kasprzak 111 e.wczesnoszk
6. 12:45 – 13:30 4b A.Piwko-Kaźmierczak Klasa kończy lekcje o godzinie 12:30
7. 13:40 – 14:25 7a C.Bednarczyk Klasa kończy lekcje o godzinie 13:30
7. 13:40 – 14:25 8a W.Krasoń Klasa kończy lekcje o godzinie 13:30
7. 13:40 – 14:25 1c A.Konieczna M.Kasprzak 111 e.wczesnoszk
8. 14:35 – 15:20 1c A.Konieczna M.Kasprzak 111
8. 14:35 – 15:20 7d C.Bednarczyk Klasa kończy lekcje o godzinie 14:25

 

DYŻURY
Godzina Miejsce Nauczyciel dyżurujący
7:50 A0 P.Mierzyński
8:45 BII P.Mierzyński
10:35 A0 A.Nowicka
11:30 DI A.Grzesik
11:30 DII K.Kopaczyńska
11:30 A0 A.Nowicka
12:30 AI  M.Kozak
12:30 DI M.Kasprzak
13:30 BI  W.Wilińska
13:30 AI E.Koprowicz
13:30 DI M.Kasprzak
14:25 DI M.Kasprzak
14:25 DII M.Montwiłł
14:25 AII J.Łapucha
14:25 GIM E.Cebula
14:25 BI K.Kopaczyńska

 


WTOREK 19 września 2023 r.
Lekcja Godziny Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący Sala Uwagi

Nieobecni specjaliści
Karolina Szefler-Serylak, Karolina Kajda
Anna Maria Kaniuk – od 11.09.2023 r. do 22.09.2023 r.
Ilona Kania – biblioteka nieczynna do 20.09.2023 r.

Wyjście klasy 3b – opiekunowie W.Wilińska, A.Wańczko

1. 8:00 – 8:45 4b C.Bednarczyk Klasa przychodzi na godzinę 8:55
2. 8:55 – 9:40 6b W.Krasoń A.Kołaszewska 202 j.polski
3. 9:50 – 10:35 6b W.Krasoń M.Pieniążek 203 j.polski
4. 10:45 – 11:30 1c A.Konieczna R.Krzyżyński 111/sala zajęcia sportowe
4. 10:45 – 11:30 8a K.Szefler-Serylak M.Kozak 105 j.polski
6. 12:45 – 13:30 1c A.Konieczna M.Kasprzak 111 e.wczesnoszk
7. 13:40 – 14:25 1c A.Konieczna M.Kasprzak 111 e.wczesnoszk
8. 14:35 – 15:20 1c A.Konieczna M.Kasprzak 111 e.wczesnoszk

 

DYŻURY
Godzina Miejsce Nauczyciel dyżurujący
7:50  AII  M.Popek
8:45 AII A.Kołaszewska
10:35 AI U.Czerniak
10:35 DI M.Kasprzak
10:35 AII M.Pieniążek
10:35 GIM  J.Łapucha
12:30 DI M.Kasprzak
13:30 AI  M.Kozak
13:30 DI M.Kasprzak
14:25 GIM M.Nienadowski

9:40 – AII – A.Raczykowska
11:30 – AI – A.Raczykowska


PONIEDZIAŁEK 18 września 2023 r.
Lekcja Godziny Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący Sala Uwagi

Nieobecni specjaliści
Anna Maria Kaniuk – od 11.09.2023 r. do 22.09.2023 r.
Ilona Kania – biblioteka nieczynna

Wyjście klasy 3a, opiekunowie: D.Krawczak-Dzieńdziura, A. Wańczko

2. 8:55 – 9:40 8a W.Krasoń A.Grzesik 207 j.angielski
3. 9:50 – 10:35 8a W.Krasoń K.Kopaczyńska 9 biologia
4. 10:45 – 11:30 6b W.Krasoń M.Pieniążek 203 j.polski
5. 11:45 – 12:30 1c A.Konieczna A.Tchórzewska-Malarczyk 111 e.wczesnoszk
5. 11:45 – 12:30 7d A.Krawczak-Dzieńdziura P.Mierzyński 211 j.angielski
6. 12:45 – 13:30 1c A.Konieczna A.Tchórzewska-Malarczyk 111 e.wczesnoszk
7. 13:40 – 14:25 1c A.Konieczna A.Tchórzewska-Malarczyk 111 e.wczesnoszk
8. 14:35 – 15:20 1c A.Konieczna A.Tchórzewska-Malarczyk 111 e.wczesnoszk

 

DYŻURY
Godzina Miejsce Nauczyciel dyżurujący
8:45 AII J.Łapucha
8:45 BI A.Tchórzewska-Malarczyk
11:30 AII M.Pieniążek
12:30 BII M.Izowit
13:30 DII P.Woźniak-Chojnacka
14:25 BI A.Tchórzewska-Malarczyk
14:25 DII M.Kozłowska

 


PIĄTEK 15 września 2023 r.
Lekcja Godziny Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący Sala Uwagi

Nieobecni specjaliści
Anna Maria Kaniuk – od 11.09.2023 r. do 22.09.2023 r.
Anna Nowak – od 12.09.2023 r do 15.09.2023 r.

1. 8:00 – 8:45 6b P.Woźniak-Chojnacka Klasa przychodzi na godzinę 8:55
2. 8:55 – 9:40 8a W.Krasoń  M.Popek 204 matematyka
2. 8:55 – 9:40 6a P.Woźniak-Chojnacka A.Wańczko 208 warsztaty integrujące klasę
2. 8:55 – 9:40 5b M.Druszcz A.Kucharczyk 104 j.angielski
3. 9:50 – 10:35 8a W.Krasoń M.Popek 204 matematyka
3. 9:50 – 10:35 5b M.Druszcz A. Wańczko 104 warsztaty integrujące klasę
4. 10:45 – 11:30 7c P.Woźniak-Chojnacka D.Krawczak-Dzieńdziura 208 doradztwo zawodowe
4. 10:45 – 11:30 5a M.Druszcz A. Wańczko 104 warsztaty integrujące klasę
5. 11:45 – 12:30 6b P.Woźniak-Chojnacka Klasa kończy lekcje o godzinie 11:30
6. 12:45 – 13:30 6b P.Woźniak-Chojnacka
5. 11:45 – 12:30 4c J.Łapucha M.Onuforowicz WF WF
6. 12:45 – 13:30 4a J.Łapucha Klasa kończy lekcje o godzinie 12:30
7. 13:40 – 14:25 7a J.Łapucha Klasa kończy lekcje o godzinie 13:30
8. 14:35 – 15:20 7a J.Łapucha
7. 13:40 – 14:25 7c P.Woźniak-Chojnacka Klasa kończy lekcje o godzinie 13:30

 

DYŻURY
Godzina Miejsce Nauczyciel dyżurujący
7:50 B0 A.Tomicka
8:45 AII M.Pieniążek
9:40 DII A.Wańczko
9:40 SZ M.Nienadowski
10:35 A0 K.Kajda
11:30 DII R.Domke
11:30 GIM M.Onufrowicz
12:30 SZ M.Nienadowski
13:30 A0 E.Koprowicz
14:25 AI  W.Wilińska
14:25 SZ E.Cebula

 


CZWARTEK 14 września 2023 r.
Lekcja Godziny Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący Sala Uwagi

Nieobecni specjaliści
Anna Maria Kaniuk – od 11.09.2023 r. do 22.09.2023 r.
Anna Nowak – od 12.09.2023 r do 15.09.2023 r.

1. 8:00 – 8:45 6a P.Woźniak-Chojnacka Klasa przychodzi na godzinę 8:55
1. 8:00 – 8:45 7a A.Kaniuk K.Łupicka (odrobienie za 13.09) 6 chemia
2. 8:55 – 9:40 7c P.Woźniak-Chojnacka R.Krzyżyński WF WF
3. 9:50 – 10:35 6a P.Woźniak-Chojnacka J.Łapucha 105 religia
3. 9:50 – 10:35 6b W.Krasoń P.Mierzyński 202 j.angielski
4. 10:45 – 11:30 6b W.Krasoń P.Mierzyński 202 j.angielski
5. 11:45 – 12:30 2a M.Izowit A.Tchórzewska-Malarczyk 108 e.wczesnoszk
6. 12:45 – 13:30 2a M.Izowit A.Tchórzewska-Malarczyk 108 e.wczesnoszk
7. 13:40 – 14:25 2a M.Izowit A.Tchórzewska-Malarczyk 108 e.wczesnoszk
8. 14:35 – 15:20 2a M.Izowit A.Tchórzewska-Malarczyk 108 zaj.rozw.m

 

DYŻURY
Godzina Miejsce Nauczyciel dyżurujący
7:50 DII K.Łupicka
7:50 SZ E.Cebula
8:45 AII M.Pieniążek
9:40 DII K.Sadłowska
10:35 AI R.Domke
11:30 BI A.Tchórzewska-Malarczyk
12:30 BI A.Tchórzewska-Malarczyk
12:30 AII A.Tomicka
13:30 AII A.Kucharczyk

 


ŚRODA 13 września 2023 r.
Lekcja Godziny Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący Sala Uwagi
Nieobecni specjaliści
Anna Maria Kaniuk – od 11.09.2023 r. do 22.09.2023 r.
Anna Nowak – od 12.09.2023 r do 15.09.2023 r.
1. 8:00 – 8:45 6b P.Woźniak-Chojnacka Klasa przychodzi na 9:50
2. 8:55 – 9:40 6b P.Woźniak-Chojnacka
1. 8:00 – 8:45 3a D.Krawczak-Dzieńdziura W.Wilińska e. wczesnoszk sś
2. 8:55 – 9:40 3a D.Krawczak-Dzieńdziura W.Wilińska 107 e. wczesnoszk
3. 9:50 – 10:35 6a P.Woźniak-Chojnacka P.Mierzyński 208 j. angielski
3. 9:50 – 10:35 3a D.Krawczak-Dzieńdziura W.Wilińska 107 e. wczesnoszk
4. 10:45 – 11:30 8a W.Krasoń M.Onufrowicz WF WF
4. 10:45 – 11:30 7c D.Krawczak-Dzieńdziura A.Wańczko 209 zajęcia integrujące grupę
5. 11:45 – 12:30 3a D.Krawczak-Dzieńdziura M.Kasprzak 107 e. wczesnoszk
7. 13:40 – 14:25 8a W.Krasoń Klasa kończy lekcje o godzinie 13:30

 

DYŻURY
Godzina Miejsce Nauczyciel dyżurujący
7:50 BI W.Wilińska
7:50 DII A.Grzesik
8:45 SZ P.Mierzyński
9:40 BI M.Kasprzak
9:40 SZ E.Koprowicz
11:30 GIM M.Onufrowicz
14:25 AII H.Talaga-Jancewicz

 


WTOREK 12 września 2023 r.
Lekcja Godziny Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący Sala Uwagi
Nieobecni specjaliści – Anna Maria Kaniuk – od 11.09.2023 r. do 22.09.2023 r. + A. Nowak
1. 8:00 – 8:45 7d P.Woźniak-Chojnacka Klasa przychodzi na 8:55
1. 8:00 – 8:45 3a D.Krawczak-Dzieńdziura A. Konieczna e. wczesnoszk
2. 8:55 – 9:40 6a P.Woźniak-Chojnacka M. Kozak 105 j. polski
2. 8:55 – 9:40 6b W. Krasoń Klasa przychodzi na godzinę 10:45
2. 8:55 – 9:40 3a D.Krawczak-Dzieńdziura A. Konieczna 107 e. wczesnoszk
3. 9:50 – 10:35 6b W. Krasoń Klasa przychodzi na godzinę 10:45
3. 9:50 – 10:35 7b D.Krawczak-Dzieńdziura M.Pieniążek 203 j. polski
4. 10:45 – 11:30 3a D.Krawczak-Dzieńdziura A.Wańczko 107 e. wczesnoszk
5. 11:45 – 12:30 5b H.Talaga – Jancewicz P.Mierzyński 211 j. angielski
5. 11:45 – 12:30 3a D.Krawczak-Dzieńdziura A.Wańczko 107 e. wczesnoszk
5. 11:45 – 12:30 3b W. Wilińska A.Konieczna 113 e. wczesnoszk
6. 12:45 – 13:30 7c H.Talaga – Jancewicz Klasa kończy
lekcje
o godzinie 12:30
7. 13:40 – 14:25 7c H.Talaga – Jancewicz
7. 13:40 – 14:25 3b W. Wilińska M.Kozak 107 e. wczesnoszk
8. 14:35 – 15:20 3b W. Wilińska P.Mierzyński 107 e. wczesnoszk

 

DYŻURY
Godzina Miejsce Nauczyciel dyżurujący
7:50 AI R.Krzyżyński
7:50 BI P.Mierzyński
9:40 BI U.Czerniak
9:40 DII A.Grzesik
10:35 AI M.Pieniążek
10:35 DII A.Wańczko
10:35 GIM M.Onufrowicz
12:30 DI A.Konieczna
13:30 AI J.Kamińska-Obolewicz
14:25 AI M.Nienadowski

12:30 AII – K. Kopaczyńska

 


PONIEDZIAŁEK 11 września 2023 r.
Lekcja Godziny Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący Sala Uwagi
Nieobecni specjaliści – Anna Maria Kaniuk – od 11.09.2023 r. do 22.09.2023 r.
1. 8:00 – 8:45 4b A. Melech Klasa przychodzi na godzinę 8:55
2. 8:55 – 9:40 4c A. Melech Klasa przychodzi na godzinę 9:50
3. 9:50 – 10:35 4a A. Melech Klasa pod opieką nauczyciela wspomagającego – A.Piwko-Kaźmierczak 113
4. 10:45 – 11:30 4d A. Melech D. Konopacka 113
1. 8:00 – 8:45 6a P. Woźniak-Chojnacka Klasa przychodzi na godzinę 9:50
2. 8:55 – 9:40 6a P. Woźniak-Chojnacka
2. 8:55 – 9:40 8a W. Krasoń A. Tomicka 4 J. Polski
3. 9:50 – 10:35 7c P. Woźniak-Chojnacka K. Sadłowska 213 J. Angielski
3. 9:50 – 10:35 8a W. Krasoń K. Kopaczyńska 9 Biologia
3. 9:50 – 10:35 5a L. Augustyn U. Czerniak 6 Matematyka
4. 10:45 – 11:30 4b L. Augustyn M. Pieniążek 203 J. Polski
4. 10:45 – 11:30 6b W. Krasoń M. Popek 204 Matematyka
4. 10:45 – 11:30 7c P. Woźniak-Chojnacka T. Kościucha WF
5. 11:45 – 12:30 6a L. Augustyn M. Onufrowicz WF
5. 11:45 – 12:30 7b P. Woźniak-Chojnacka J.Kamińska-Obolewicz 7 Fizyka
6. 12:45 – 13:30 4c L. Augustyn Klasa kończy lekcje o godzinie 12:30
6. 12:45 – 13:30 6b P. Woźniak-Chojnacka Klasa kończy lekcje o godzinie 12:30
7. 13:40 – 14:25 6c L. Augustyn Klasa kończy lekcje o godzinie 13:30
7. 13:40 – 14:25 5a P. Woźniak-Chojnacka Klasa kończy lekcje o godzinie 13:30
8. 14:35 – 15:20 8a L. Augustyn Klasa kończy lekcje o godzinie 14:25

 

DYŻURY
Godzina Miejsce Nauczyciel dyżurujący
8:45 AII A. Grzesik
8:45 SZ K. Kopaczyńska
8:45 DII M. Popek
9:40 DII A. Tomicka
10:35 SZ K. Kopaczyńska
11:30 AII M. Pieniążek
11:30 BI D. Krawczak-Dzieńdziura
12:30 DII M. Onufrowicz
13:30 AII M. Pieniążek
14:25 AI T. Kościucha