Kim był Kazimierz Funk?
W listopadzie uczniowie klasy II a w ramach zdalnego nauczania dowiedzieli się, jakie znaczenie dla zdrowia mają witaminy. Wysłuchali wiersza Radosława Ragana pt. „Witaminy”, oraz oglądali ilustracje przedstawiające różne produkty żywnościowe zawierające witaminy.
Poznali też odkrywcę pierwszej witaminy – B12, Kazimierza Funka oglądając film edukacyjny pt. „Być jak Ignacy – Kazimierz Funk odkrywca witamin”.


Witamina A, B, C i D
We wrześniu w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia w ramach promocji zdrowia pod hasłem: „W Krainie Witamin”. Witaminy należą do składników odżywczych, bez których organizm człowieka nie może właściwie funkcjonować, a których, poza pewnymi wyjątkami, sam nie syntetyzuje. Witaminy wpływają na rozwój, stan zdrowia i wydolność każdego organizmu. Muszą być dostarczone organizmowi z codzienną dietą.

Źródłem witamin w diecie człowieka są:

  • żywność naturalnie zawierająca witaminy
  • produkty spożywcze wzbogacane w witaminy
  • suplementy diety oraz preparaty farmaceutyczne.

Uczniowie klas I-III poznali cztery witaminy: A, B, C i D. Dowiedzieli się również, w jakich produktach spożywczych jest ich najwięcej. Podsumowaniem zajęć było wspólne wykonanie plakatu, który zawieszony został w sali.