Przyczyny i skutki palenia papierosów

W kwietniu uczniowie klasy IV c uczestniczyli w warsztatach na temat „Przyczyny i skutki palenia papierosów”. Uczniowie wspólnie – w grupach, przygotowali plakaty ukazujące negatywne skutki palenia papierosów. Z przygotowanych plakatów powstała galeria – plakaty zawieszone zostały w klasie, aby przypominały uczniom o szkodliwości i papierosów i dymu papierosowego.


Nie pal przy mnie, proszę.
Program edukacji antynikotynowej w klasach I-III

W marcu rozpoczęliśmy realizację programu przeznaczonego dla uczniów klas I-III, który stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antynikotynowej, inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Uczniowie klas I-III poznali wiewiórkę Wiki, która towarzyszyła im w zajęciach. Tematem pierwszych zajęć było zdrowie oraz czynniki mające wpływ na zdrowie każdego człowieka. Dzieci utrwaliły również wiedzę na temat zdrowych produktów, które następnie umieszczały na piramidzie zdrowego odżywiania i stylu życia. Poznały też pojęcie „biernego palacza”.


Napoje energetyczne – moc niepotrzebna dzieciom

W lutym we wszystkich oddziałach klas I-III odbyły się warsztaty na temat napojów energetycznych i ich szkodliwego wpływu na organizm.
Ponieważ w Polsce nie zabrania się sprzedaży napojów energetycznych osobom nieletnim, dlatego należy rozmawiać z dziećmi na temat skutków ubocznych, jakie dla zdrowia powodują napoje energetyczne.
Uczniowie klas I-III poznali skład napojów energetycznych oraz skutki uboczne stosowania nadmiernych ilości tych napojów, czyli: nadmierne pobudzenie, kłopoty z oddychaniem, wymioty, bóle głowy czy zmęczenie.
Otrzymali też wskazówki dotyczące zdrowej energii oraz sposobów jej pozyskania.