Bezpieczne wakacje

W czerwcu wszyscy uczniowie klas 1-3 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Uczniowie obejrzeli przygotowane prezentacje medialne dotyczące „Bezpiecznych wakacji nad wodą”, „Bezpiecznych wakacji na wsi” oraz „Bezpiecznych wakacji w górach”, a także wzięli udział w pogadance.

W świetlicy szkolnej uczniowie obejrzeli również filmy edukacyjne, które były policyjną prowokacją „Czy Twoje dziecko jest bezpieczne?”. Wysłuchali pogadanki, która związana była z treścią filmu edukacyjnego „Bezpieczne wakacje” – materiał  przygotowany na potrzeby projektu Profilaktyka TV Fundacji Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Uczniowie klasy 1b nauczyli się piosenki „Bezpieczne wakacje”, która będzie im towarzyszyła podczas wakacyjnego odpoczynku.


Palenie zabija

Uczniowie klas VII w ramach projektu edukacyjnego z biologii, mogli wykonać plakat na temat szkodliwości palenia tytoniu. Wszyscy spisali się doskonale!


Wszystko o wszawicy

W maju we wszystkich klasach I-III odbyły się warsztaty profilaktyczne na temat wszawicy. Podczas prezentacji dzieci dowiedziały się:

– Co sprzyja rozprzestrzenianiu się wszawicy?
– Kogo najczęściej dotyka problem wszawicy?
– Jakie są jej objawy i jak ją rozpoznać?
– Jak jej zapobiegać?
– Jak ją leczyć?
– Czego nie należy robić?
– Dlaczego wszawica powraca?


Nie pal przy mnie, STOKROTNIE proszę.
Program edukacji antynikotynowej w klasach I-III

W maju podsumowano zajęcia w ramach programu edukacji antynikotynowej. Dzieci dzieliły się własnymi pomysłami, jak radzić sobie w sytuacjach, gdy ktoś w ich obecności pali papierosy.

Prowadzący zajęcia zaproponował wykonanie wspólnego plakatu „Nie pal przy mnie, STOKROTNIE proszę”. Każdy uczeń z klas I-III pokolorował stokrotkę, następnie przykleił ją na przygotowanym plakacie. Oto efekt końcowy…

Nauczyciel zadaje pytania, na które odpowiadają chętni uczniowie:

  • Co zapamiętałeś z zajęć?
  • Co Tobie podobało się najbardziej?
  • Co dla Ciebie było najtrudniejsze?

Nie pal przy mnie, proszę.
Program edukacji antynikotynowej w klasach I-III

W kwietniu w ramach programu odbyły się zajęcia, na których poruszono problem czynników szkodzących zdrowiu. Rozpoczęły się one krzyżówką z hasłem „ZDROWIE”. Następnie uczniowie klas I-III zastanawiali się, co robić, gdy nasze zdrowie jest zagrożone. Każdy uczeń na kartce namalował to, co uważa za szkodliwe dla zdrowia, następnie prezentował swój rysunek na forum grupy i omawiał go.

Ze wszystkich rysunków wykonanych przez uczniów powstał „mały komiks”, który wspaniale prezentował się na tablicy na szkolnym korytarzu.

 


Przyczyny i skutki palenia papierosów

W kwietniu uczniowie klasy IV c uczestniczyli w warsztatach na temat „Przyczyny i skutki palenia papierosów”. Uczniowie wspólnie – w grupach, przygotowali plakaty ukazujące negatywne skutki palenia papierosów. Z przygotowanych plakatów powstała galeria – plakaty zawieszone zostały w klasie, aby przypominały uczniom o szkodliwości i papierosów i dymu papierosowego.


Nie pal przy mnie, proszę.
Program edukacji antynikotynowej w klasach I-III

W marcu rozpoczęliśmy realizację programu przeznaczonego dla uczniów klas I-III, który stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antynikotynowej, inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Uczniowie klas I-III poznali wiewiórkę Wiki, która towarzyszyła im w zajęciach. Tematem pierwszych zajęć było zdrowie oraz czynniki mające wpływ na zdrowie każdego człowieka. Dzieci utrwaliły również wiedzę na temat zdrowych produktów, które następnie umieszczały na piramidzie zdrowego odżywiania i stylu życia. Poznały też pojęcie „biernego palacza”.


Napoje energetyczne – moc niepotrzebna dzieciom

W lutym we wszystkich oddziałach klas I-III odbyły się warsztaty na temat napojów energetycznych i ich szkodliwego wpływu na organizm.
Ponieważ w Polsce nie zabrania się sprzedaży napojów energetycznych osobom nieletnim, dlatego należy rozmawiać z dziećmi na temat skutków ubocznych, jakie dla zdrowia powodują napoje energetyczne.
Uczniowie klas I-III poznali skład napojów energetycznych oraz skutki uboczne stosowania nadmiernych ilości tych napojów, czyli: nadmierne pobudzenie, kłopoty z oddychaniem, wymioty, bóle głowy czy zmęczenie.
Otrzymali też wskazówki dotyczące zdrowej energii oraz sposobów jej pozyskania.