Magia Świąt – pomagamy chorym dzieciom

14 grudnia 2019r. na oddziale dziecięcym Uniwersyteckiego Szpitala w Zielonej Górze miało miejsce spotkanie ludzi wielkich serc. Tego dnia odbyło się podsumowanie akcji pod hasłem „Dzieci w trzech odsłonach: książka, zakładka, list”, której pomysłodawczynią i głównym organizatorem była pani Wioletta Wilińska, a wspierała ją pani Katarzyna Trawińska. Całe przedsięwzięcie skierowane było do dzieci przebywających na oddziale dziecięcym szpitala. Do akcji przyłączyli się wolontariusze za Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze.

Realizacja pierwszej odsłony polegała na tym, że uczniowie wraz z rodzicami przynosili książki, które nie były już im potrzebne, a były w takim stanie, żeby można je podarować innej osobie. Każda książka była podbita okolicznościową pieczątką – specjalnie zaprojektowaną na ten cel. Druga odsłona wymagała czasu i pomysłowości, ponieważ uczniowie wykonywali zakładki do książek dla młodych pacjentów, bardzo często opatrzone tekstami motywującymi do powrotu do zdrowia. W trzeciej odsłonie, chyba najtrudniejszej, chętni młodzi ludzie pisali listy do swoich rówieśników ze szpitala, w których dodają otuchy, motywacji do walki z chorobą.

W związku ze zbliżającym się czasem świątecznym ofertę wzbogacono o kartki świąteczne. Część z nich była robiona własnoręcznie, a część została zakupiona ze Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” z Pogotowia Opiekuńczego. Życzenia w zależności w jakim wieku były nasze dzieci, pisały je samodzielnie lub z pomocą nauczyciela. Akcja rozpoczęła się w listopadzie br.

14 grudnia przekazaliśmy pacjentom Szpitala Uniwersyteckiego 960 książek, 327 zakładek, 36 listów oraz 357 kartek świątecznych. Dużą niespodzianką był występ „Magia Świąt” przygotowany przez nauczycielki Miejskiego Przedszkola nr 24 z ZE nr 3. Nie zabrakło też upominków, wspólnie śpiewanej kolędy oraz życzeń złożonych przez panią Dyrektor Dorotę Konopacką.  Uśmiech dzieciaków  i łzy wzruszenia dorosłej publiczności były dla wszystkich występujących największą nagrodą.


Pola Nadziei

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”.
Pola Nadziei  to akcja zbierania pieniędzy na potrzeby polskich hospicjów zainicjowana w 1998 roku. Na ternie szkoły uczniowie mogli zakupić cebulki żonkili i tulipanów za symboliczną złotówkę, które następnie wspólnie z wychowawcami posadzili przed głównym wejściem do szkoły.

Wszystkie zebrane w ten sposób pieniądze przekazane zostały hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w zielonej Górze.