Zasady ewakuacji

W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego wychowawcy w świetlicy przypomnieli uczniom o zasadach ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Razem z uczniami przeszli drogą ewakuacyjną udając się do wyznaczonego miejsca zbiórki.


Przypominamy sobie przepisy ruchu drogowego

Klasa 3a wybrała się 08.09.2023 roku na bezpieczny spacer po osiedlu Pomorskim. Przypomnieliśmy sobie przepisy ruchu drogowego i zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły. Ćwiczyliśmy prawidłowe przechodzenie przez przejście dla pieszych oraz zachowanie szczególnej ostrożności na przejściach dla pieszych. Zwróciliśmy również uwagę na potrzebę zachowania ostrożności wokół terenu przeprowadzanej modernizacji i remontu znajdującego się w bliskim sąsiedztwie szkoły sklepu.