Warsztaty z pierwszej pomocy

23 maja w klasie 2a odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy, które poprowadził tata Ignacego, pan Rafał Pompa. Dzieci dowiedziały się jak ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej ustalonej oraz jak poprowadzić RKO. Swoją wiedzę mogły też wykorzystać praktycznie ćwicząc na fantomie. Dziękujemy Panu Rafałowi za przeprowadzenie tak ważnych zajęć.


Pierwsza pomoc w przypadku krwawienia i krwotoku

Podczas zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy, druga grupa dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, poznała różnice między krwawieniem a krwotokiem. Dzieci dowiedziały się, jak należy postępować w przypadku zranień oraz poznały sposoby opatrywania ran i tamowania krwotoków.


Wizyta klasy 3b w sali edukacyjnej Ognik


Zimowe spotkanie z policjantem

Podczas półkolonii odbywających się w naszej świetlicy w czasie ferii zimowych, odwiedził nas policjant – młodszy aspirant pan Paweł Duda. Przypomniał dzieciom o zasadach bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie. Apelował o uważność, przezorność i szczególną rozwagę podczas zimy, aby uniknąć kontuzji takich jak zwichnięcia, złamania, upadki. Przypomniał również zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.


Bezpieczne ferie


Pierwsza pomoc przy odmrożeniach

Tuż przed feriami zimowymi podczas zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej, dowiedziały się czym są odmrożenia i że powstają wyniku niskich temperatur i wilgoci. Na odmrożenia szczególnie narażone są uszy, nos, broda, policzki oraz place stóp i rąk. Skóra, która uległa odmrożeniu jest zaczerwieniona i bolesna. Może doskwierać pieczenie lub szczypanie.

Dzieci dowiedziały się również, czym jest hipotermia oraz jak można się chronić przed odmożeniami – podstawą jest prawidłowy ubiór, zabezpieczający przed zimnem, a także unikanie długiego przebywania na zewnątrz podczas ekstremalnie niskich temperatur.

Zajęcia przygotował i przeprowadził Hubert Muszyński


8 luty – Dzień Bezpiecznego Internetu

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w świetlicy szkolnej dzieci rozmawiały na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, obejrzały edukacyjną animację „Świat Internetu” oraz śpiewały piosenkę Być bezpiecznym w Internecie. W zespołach rozwiązywały również tematyczną krzyżówkę oraz zagadki i łamigłówki.

Pierwsza pomoc w przypadku zasłabnięcia lub omdlenia

Podczas piątych z cyklu zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej, dowiedziały się, na czym polega zasłabnięcie, a na czym omdlenie. Poznały przyczyny zasłabnięć i omdleń, a także jak należy postępować w przypadku omdlenia, a jak w przypadku zasłabnięcia.

Dzieci dowiedziały się również, że poszkodowanemu, który leży w trakcie zasłabnięcia lub omdlenia nie powinno się podawać żadnych napojów ani jedzenia ze względu na ryzyko zadławienia, że nie należy również polewać nikogo wodą w celu pobudzenia do odzyskania przytomności, bo może to wywołać szok i jeszcze pogorszyć stan, a także,

kiedy trzeba okryć poszkodowanego, zapobiegając wychłodzeniu lub przegrzaniu.

Zajęcia przygotował i przeprowadził Hubert Muszyński


Zajęcia praktyczne z RKO

Podczas czwartych z cyklu zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej, mogły przećwiczyć algorytm postępowania w RKO. Każdy uczestnik zajęć wykonał na fantomie uciski klatki piersiowej. Dzieci poznały również najczęstsze błędy popełniane w czasie uciskania klatki piersiowej.

Zajęcia przygotował i przeprowadził Hubert Muszyński.


Pierwsza pomoc przedmedyczna w momencie zatrzymania akcji serca

Podczas trzecich z cyklu zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej, mogły zapoznać się z celem i algorytmem postępowania w resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Obejrzeli również film przedstawiający dokładnie schemat postępowania w trakcie udzielania RKO.

W trakcie zajęć dzieci wzięły również udział w pokazie udzielania RKO na szkolnym fantomie Little Anne. Pani Ewa opowiedziała dzieciom historię dziewczynki Anny, której twarz posłużyła jako pierwowzór pierwszego fantomu do ćwiczeń praktycznych w udzielaniu RKO. Zajęcia praktyczne dla dzieci z przeprowadzania RKO odbędą się na następnym spotkaniu.

Zajęcia przygotował i przeprowadził Hubert Muszyński.


Pierwsza pomoc w przypadku złamań, skręceń i zwichnięć

Podczas drugich z cyklu zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej, dowiedziały się, co to jest złamanie, zwichnięcie oraz skręcenie. Odpowiednie opatrzenie złamania, zwichnięcia czy skręcenia zmniejsza bowiem dolegliwości bólowe, prawdopodobieństwo kalectwa pourazowego i ryzyko wystąpienia powikłań. Dzieci dowiedziały się także, jakie są objawy urazów kostno‑stawowych, co to są złamania otwarte oraz obejrzały pokaz unieruchomienia kończyny górnej i dolnej. Obejrzały również film edukacyjny pt. „Pierwsza pomoc w przypadku złamań”.

Zajęcia przygotował i przeprowadził Hubert Muszyński


Pierwsza pomoc w przypadku krwawienia i krwotoku

Podczas pierwszych z cyklu zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej, poznały różnice między krwawieniem a krwotokiem oraz dowiedziały się, jak należy postępować w przypadku zranień. Dzieci mogły również zobaczyć sposoby opatrywania ran i tamowania krwotoków. Dowiedziały się również, że najskuteczniejszą metodą postępowania przy zranieniu jest zachowanie spokoju, zadbanie o własne bezpieczeństwo oraz wykorzystanie swoich umiejętności i wiedzy.

Pan Hubert odpowiedział na wiele pytań dzieci, np. ile litrów krwi ma człowiek, co to jest jałowy opatrunek oraz co to jest wstrząs.

Spotkanie z policjantką

28 września odwiedziła nas w świetlicy starsza posterunkowa Pani Kamila Machowiak. Przypomniała dzieciom o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach oraz odpowiedziała na wiele pytań zadawanych przez dzieci, np. co to jest korytarz życia oraz czy policja może przejechać na czerwonym świetle?

Wielką niespodzianką była dla dzieci możliwość obejrzenia wozu policyjnego oraz włączania sygnału syreny policyjnej.
W spotkaniu wzięły udział dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej oraz uczniowie klasy 2d. Wszyscy otrzymali od naszego gościa drobne upominki.


Próbna ewakuacja szkoły

26 września odbyła się próbna ewakuacja szkoły. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły opuścili budynek zgodnie z obowiązującymi procedurami i udali się na miejsce zbiórki.


Szukamy znaków drogowych

Podsumowaniem tygodniowego tematu związanego z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, był spacer po najbliższej okolicy i poszukiwanie znaków drogowych. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej, prawidłowo nazywały napotkane znaki i wzorowo przechodziły przez przejścia dla pieszych.


Bezpieczna droga do szkoły

W trakcie zajęć świetlicowych przypomniano uczniom klas I-III o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieci obejrzały film edukacyjny, kolorowały znaki drogowe, rozwiązywały krzyżówki, wyszukiwały ukrytych wyrazów, a także otrzymały odblaski.


Zasady ewakuacji

W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego wychowawcy w świetlicy przypomnieli uczniom o zasadach ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Razem z uczniami przeszli drogą ewakuacyjną udając się do wyznaczonego miejsca zbiórki.


Przypominamy sobie przepisy ruchu drogowego

Klasa 3a wybrała się 08.09.2023 roku na bezpieczny spacer po osiedlu Pomorskim. Przypomnieliśmy sobie przepisy ruchu drogowego i zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły. Ćwiczyliśmy prawidłowe przechodzenie przez przejście dla pieszych oraz zachowanie szczególnej ostrożności na przejściach dla pieszych. Zwróciliśmy również uwagę na potrzebę zachowania ostrożności wokół terenu przeprowadzanej modernizacji i remontu znajdującego się w bliskim sąsiedztwie szkoły sklepu.