PUBLICZNE PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – rekrutacja 2024/2025

UWAGA RODZICE!!!

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostanie uruchomiona 8 kwietnia 2024 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVI. 538.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. zmienionej uchwałą nr V.122.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Rady Miasta Zielona Góra (tekst jednolity uchwały w załącznikach).

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji opisanymi w Informatorze dla rodziców i kompletowania załączników do wniosku.  

Informator dla rodziców – Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Poniżej znajdą Państwo wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo

Oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach ochronnych

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Klauzula RODO

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie mogli Państwo poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W momencie uruchomienia rekrutacji system pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 91.2024 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2024 r.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie terminów rekrutacji do przedszkoli